Acil Tıp Teknisyeni

TANIM

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle
birdenbire hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.

GÖREVLER

Yaraları tedavi eder, sarar,Şiddetli kanamaları önler,Solunumun durması halinde sun’i teneffüs
yaptırır, Zehirli maddeleri vücuttan temizler,Deriyi yıpratan maddeleri temizler,Şoka giren hastaları
şoktan çıkarmaya çalışır,Tansiyon ölçer, iğne yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tansiyon aleti,Pamuk, Merhemler, ilaçlar,Sonda aletleri, İlk yardım çantası, Sargı bezi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Acil tıp teknisyeni olmak isteyenlerin; İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,Dikkatli, temiz,
titiz,Soğukkanlı, Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, Bedence sağlam ve güçlü kişiler
olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Acil tıp teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık
kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır.
Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Acil tıp teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş
bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe az, özel sektörde ise yetenek ve
bilgiye bağlıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde
verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Sağlık meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca
yapılan Ortaöğretim Kurumlaro Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) başarılı olmak
gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince genel Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel
bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç
ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak onu iyileştirme müdahaleleri
uygulama dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık meslek liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde,Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sağlık Kurumları şletmeciliği, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama bölümlerine istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Çalışma hayatında ise; Ayrıca değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ve beceri ile Yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır.

BENZER MESLEKLER:

İlk yardım ve acil bakım makineleri operatörü, Hemşire, Sağlık memuru.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari
ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde
Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.