Amacı

Bu eğitim, katılımcılara Aktivite Bazlı Maliyetlendirme ve Yönetim tekniklerini kullanarak kurumun performansını özellikle mali yönden nasıl sürekli olarak iyileştireceklerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim suresince geleneksel maliyet muhasebesi sistemleri ile aktivite bazlı maliyetlendirme arasındaki farklar açıklanmakta ve hesaplama yöntemi ile sistemin uygulama mantığı açıklanmaktadır.

 

Ön şartlar

Katılımcıların, maliyet muhasebesi çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

 

Kimler Katılmalı

Maliyet Muhasebesi, Stratejik Planlama, Faaliyetli Esaslı Bütçeleme fonksiyonlarında çalışanlar

 

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemleri

 • ABC Firmasının Maliyet Bilgisi İyileştirme Çalışması

 • Maliyet Bilgi Sistemlerinin Gelişimi

Maliyet Bilgisinin Kullanım Amaçları

Üretim Ortamlarındaki Değişim ve Maliyet Bilgi Sistemleri Üzerindeki Etkileri

Artan Genel İsletme Giderlerinin Payı

Genel Kabul Görmüş Maliyet Muhasebesi Hesaplama Sistemlerinin Yetersizliği

Firmaların Mevcut Maliyet Sistemlerinde Doğru ve İlgili Olmayan Maliyet Bilgisinin Oluşturacağı Riskler

Muhasebe Periyotları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerinin Maliyetlendirme bilgi sistemi için sakıncaları

Geçmişte ve Gelecekte Maliyet Yönetim Sistemleri

Bölüm 02. Geleneksel Maliyet Muhasebesi

 • Maliyet Hesaplama Sistemleri

 • Direkt – Endirekt Maliyetler

Dolaysız – Direkt Maliyetler

Dolaylı – Endirekt Maliyetler

Tekdüzen Hesap Planı

 • Üretim/Hizmet Sunum Yapısına Göre Maliyet Hesaplamaları Seçimi

Sipariş Maliyeti

Safha Maliyeti

 • Geleneksel Maliyet Bilgi Sistemlerinde Genel İsletme Giderlerinin Akışı

Aşama 1: Genel İşletme Giderlerinin İşletme Gider Yerlerine Dağıtımı

Aşama 2: Yardımcı Üretim ve Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Esas Üretim/Hizmet Yerlerine Dağıtımı

Aşama 3: Üretim/Hizmet Giderlerinin Ürünlere/Hizmetlere Yüklenmesi

Bölüm 03. Stratejik Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Bilgi Sisteminin Rekabet Avantajı Yaratmak Üzere Kullanımı

Piyasa Fiyatı/Maliyet Liderliği

Farklılaştırma

Odaklanma

 • CAM-I Cross ve Anlamı

 • Stratejik Yönetim – ABM, BPR ve Performans Yönetimi ilişkisi

Bölüm 04. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?

 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Gelişimi

 • Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?

Tanım

Kritik Noktalar

Hangi İşletmeler ABM’ ye Daha Fazla İhtiyaç Duyarlar

ABM Uygulamasının Hedefleri Nelerdir?

§ Kalite Maliyetleri

Temel Çalışma Mantığı

Bölüm 05. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Hesaplama Mantığı

 • Hesaplama Farklılığı

 • Maliyetlerin Dağıtımı

 • CAM-I Cross

Bölüm 06. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Tanımlanması ve Tasarlanması

 • Aktivite, Kaynak, Maliyet Etmeni, Maliyet Nesnesi Tanımlamaları

 • Katma Değer Analizi

 • ABM Bilgi Sisteminin Ön Koşulları

 • ABM Sistemi Tasarım Adımları

Aktivitelerin Tespiti

§ Tanımlama

§ Hiyerarşi

× Birim Düzeyi

× Parti Düzeyi

× Urun Dizesi

× Tesis Düzeyi

Aktivitelerin Gruplandırılması

Aktivitelerin Maliyetlendirilme Hesapları

§ Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesi

§ Ürün Çeşitliliği

§ Aktivitelerin Rotatif Maliyetleri

§ Parti Hacmi Çeşitliliği

§ Uygun Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesini Etkileyen Faktörler

Maliyetlerin Ürün / Müşteri / Satış – Dağıtım Kanalı / Sipariş bazında atanması

ABM Sistem Tasarımı ile İlgili Alınması Gereken Kararlar

Proje Ekibi

Uygulama Aşamaları

Bölüm 07. ABM Sisteminden Beklenen Faydalar ve Aktivite Bazlı Yönetim

 • ABM Sisteminden Beklenen Faydalar

 • Aktivite Bazlı Yönetim Teknikleri

Operasyonel

§ Yeniden Yapılanma

§ Süreç Yönetimi

§ Performans Yönetimi

Stratejik

§ Karlılık Analizleri (Kazanan Urun, Kazanan Müşteri, Kazanan Dağıtım Kanalı)

§ Maliyet Bilgisinin, Tedarik Zinciri Yönetimi için Kullanımı

§ Yeni Urun Geliştirme ve Pazara Sunma Surecinin Performans Kontrolü

§ Hedef Maliyetleme

§ Urun Yasam Cevrimi Maliyetleri

Bölüm 08. Aktivite Bazlı Bütçeleme

 • Klasik Bütçeleme ve Aktivite Bazlı Bütçeleme Karsılaştırması

 • ABB Çalışma Mantığı

İnteraktif İş Planlama

Geriye Doğru Hesaplama

Bölüm 09. ABM/Y ve Diğer Performans İyileştirme Çalışmaları

 • Sürekli İyileştirme

 • Reengineering

 • Kıyaslama

 • Stratejik Kurumsal Performans Yönetimi – Balanced Scorecard

 • ISO

Bölüm 10. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Projesi

 • Pilot Çalışma

 • Implementasyon Planı

 • Başarı Ölçütleri

 • Değişim Yönetimi

 

Katılımcılar:

Kendini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir

 

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir email gönderilir. Bu email ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. Eğitim Saatleri
  10.00-17.00

 5. Eğitim Yeri
  The Green Park Otel- Taksim İstanbul

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz