ALT ÜST İLİŞKİLERİ VE PROTOKOL EĞİTİMİ

İçerik

Yönetim yaklaşımlarındaki değişimle birlikte, işletmelerdeki üst ve ast ilişkileri gelişmiştir. Bir dönem klasik yaklaşımdaki “rasyonel insan” yerini bugün sosyal, inisiyatif kullanabilen ve demokratik insan modeline bırakmıştır.

Çalışanlar yaptıkları işle ilgili kararlarda kendi görüşlerinin alınmasını ve öz benliklerine saygı aramaktadırlar. Yöneticiler de kayıtsız şartsız denileni yapan, yerine fikir üreten, yönetime katılan demokratik haklarını bilinçli bir şekilde kullanabilen çalışanlar istemektedirler.

Bu ana tema esas alınarak düzenlenen eğitim programında, genel kabul görmüş protokol, örf, adet ve iletişim kuralları gözden geçirilerek, aşağıda yer alan başlıklar doğrultusunda, eğitim sürecindeki gerekli açıklamalar ve rol-play uygulamaları ve testlerle  desteklenecektir.

Eğitim İçeriği

 • Genel protokol ve görgü kuralları
 • Karşılama ve uğurlamada kurum kültürü
 • Kurum içi iletişim
 • Çalışanların örgüt içindeki konumu
 • Eski personelle yeni personel arasındaki uyum sorunları
 • Ast-üst bilgi ve yönetim akım şemaları
 • Örgüt içindeki iletişim kanallarına ulaşım ve işleyişi
 • Yöneticilerle etkili iletişim
 • Şirket üst düzey yönetimiyle olan iletişim ve sorunlar
 • Astlar için zaman kavramı
 • Üstler için zaman kavramı
 • Kurum dışı iletişim
 • Kurum içi iş kurallarına uyumdaki problemler
 • Kişisel katkı sorunları
 • Sorumluluk mu ‘’Zorumluluk’’ mu
 • Kurum içi departmanlar arası iletişim kopuklukları ve çözümleri
 • Yeni elemanların kurum kültürüne uyum sorunları
 • Kurum içi ve kurum dışı eğitimin kurum kültürüne katkısı
 • Genel Protokol kurallarının kurum bünyesine uyarlanması
 • Özellik arz eden gün ve tarihlerdeki kuralların kurum kültürüne uyarlanması
 • Çalışanların kurum kültürüne uyumdaki sorunları ve analizi
 • Her kurum kendi kültürü ile oluşur ve tanınır anlayışının çözümü
 • Üst düzey yönetimin kurum kültüründeki uyum sorunları
 • Aile şirketlerindeki çalışan ve işveren ilişkileri
 • Kurum içi zor insanlar analizi
 • Çatışma yönetimi, doğru iletişim, öfke kontrolü,

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz