Uzaydaki gök cisimlerinin, nitelik ve nicelik bakımından özelliklerini araştırıp incelemeler yapabilecek teknik insan gücünü yetiştiren eğitim veriliir. Astronomi bölümü, astronometri ve astrofizik olarak iki anabilim dalına ayrılır. Astronometri, evrendeki gök cisimlerinin hareketlerini, genel özelliklerini ve konumlarını, Astrofizik ise gök cisimlerinin fiziksel özelliklerini inceler. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yerden ve uzaydan sürdürür.Öğretim süresi 4 yıldır. Temel fizik ve matematik derslerinin yanında astrofizik, istatistik, astronomi, güneş fiziği, gök mekaniği, küresel astronomi, astronomi tarihi gibi dersler okursun.