Anestesi Teknisyeni

TANIM 

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir. 

GÖREVLER 

Anestezide kullanılacak araçgereci hazırlar, Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar, Hastayı ameliyata hazırlar, hastanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar, Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur, Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Anestezi cihazı (larangoskop), Endotrakeal tüp (gazların olduğu tüp), Anestezi ilaçları, Alkollü pamuk, Damlalıklı kazı seti, Turnike (kola bağlanan plastik). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Anestezi teknisyeni olmak isteyenlerin; Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam, Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan, Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi, Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Anestezi teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Anestezi Teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışırlar. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Bu mesleğin eğitimi; Sağlık Meslek Liselerinde Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Sağlık meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak ve ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girerek başarılı olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Sağlık meslek liselerinin “Anestezi Bölümü”nde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Sağlık Meslek liselerinin “Anestezi” ve “Anestezi Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Sağlık meslek lisesi “Anestezi Teknisyenliği” bölümünü bitirenler “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev alırlar. Üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim programını tamamladıklarında “Anestezi Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar. 

BENZER MESLEKLER: 

Hemşire, Ebe, Anestezi Teknikeri, Sağlık Memuru. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Anestezi teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Devlet Memurları Sınavını (DMS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar. “Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.