Astronom

TANIM 

Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir. 

GÖREVLER 

Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların, boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar, Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar, Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler, Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır, Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir. Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler, Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Aynalı ve mercekli teleskoplar, Mikrometreler, Spektroskoplar, 
Radyometre ve radyo teleskoplar, Bolometreler, Radyasyon kaydedici cihazlar, Astograflar, Kameralar, Dürbünlü fotoğraf makineleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Astronom olmak isteyenlerin, Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Görme organı sağlam, görüşü keskin, Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen, Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler. Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler. Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler. Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır. Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin fen fakültelerine bağlı “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programı için yeterli Sayısal (SAY2) puanı almak , 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler vardır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler. MatematikFizik grubu (İstanbul Üni.Fen Fak.) ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Astronomi ve Uzay Bilimleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Fizikçi, Matematikçi, Uzay Mühendisi. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar. Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronomi unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.