Süreç Yönetimi Eğitimi

By admin

SÜREÇLERLE YÖNETİM Neden ? Kıt kaynakların optimum kullanımının zorunlu olduğu çağımızda, klasik fonksiyonel yapı ve yönetim yerini SÜREÇ Yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır. Süreçlerin, süreç bileşenlerinin ve hepsinde önemlisi Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi, ulaşılmak istenen hedeflerle entegrasyonu, sürekli takibi ve iyileştirilmesi geleceği güvence altına alabilmenin en mantıklı yönetimdir.   Bu eğitimin amacı klasik departmantal yönetim yaklaşımından,…

Malzeme Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

By admin

MALZEME TEDARİK ZİNCİRİ ve LOJİSTİK YÖNETİMİ  AMAÇ: Yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır. İÇERİK: Temel lojistik faaliyetler Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki Yeri  Lojistik yönetimi’nin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahminleri, üretim planlaması,…

Ms Project ile Planlama ve Proje Yönetimi

By admin

Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma   Ms Project’te yeni proje oluşturulması   Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi   Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması   Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi   Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi   Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi   Milestone’ların projeye yerleştirilmesi  …

ISO 9001:2000 KYS iç Denetçi Eğitimi

By admin

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi  SEMİNERİN HEDEFİ Katılımcıların, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.   SEMİNERİN İÇERİĞİ Kalite / Kalite Sistemi /…

ISO 9001:2000 KYS Temel Eğitimi

By admin

SEMİNERİN HEDEFİ     SEMİNERİN İÇERİĞİ İş Yaşamının Gerçekleri ve Kalite Yönetim Sisteminin Önemi    Kalite Kavramları ve Tanımlar    ISO 9001 Nedir, Ne Değildir, Ne Sağlar    Standartla Ilgili Bilgiler    Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri    ISO 9001:2000`in Getirdikleri    Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Serisi Standartlar    Standardın Maddeleri  -Kalite Yönetim Sistemi…

Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi, İş Yaşamında Zorlukların Ve Zor İnsanların Analizi

By admin

ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA, ZOR DURUMLARDA STRES YÖNETİMİ, İŞ YAŞAMINDA ZORLUKLARIN VE ZOR İNSANLARIN ANALİZİ Kimler Katılmalı:  Çalışma hayatında bulunan ve bir şekilde zor insanlarla başa çıkmaya çalışan, Ast-Üst ilişkilerinde zorlanan her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar, pazarlama ve satış elemanları, İK çalışanları Eğitimin Amacı: İnsan ilişkilerinde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek…

Tahsilat Becerileri Eğitimi

By admin

Eğitimin Amacı Satış; organizasyonların var olma sebepleri ve para kaynaklarıdır. Bu değerli aktivitenin mümkün olduğunca nakde dönüşmesinin sağlanması, firmaların iktisadî olarak güçlenmelerini ve büyümelerini getirecektir. Bu nedenle; satış işinin nakde zamanında dönebilmesi son derece önemlidir. Bu programda, satışı garantiye alabilmenin olası yöntem ve kuralları katılımcılarla tartışılacaktır… Kimler Katılmalı Organizasyonların satış (başta olmak üzere) ve pazarlama…

Satışta Koçluk Eğitimi – Coaching

By admin

Eğitimin Amacı Organizasyonların para kazanan birimi olarak satış departmanının daha etkin yönetilebilmesi için pratik tavsiyeler Kimler Katılmalı Organizasyonların satış ve pazarlama birimlerinde çalışan orta kademe yöneticiler ve yönetici adayları Eğitimin İçeriği TANIMLAR İktidar Yönetim, Yönetici İdareci / Amir Lider Sanayileşme Devrimleri… 5N1K COACHING? COACHING ve 2.K Lider Yönetici Olmak… Liderlik ve Kişisel Kalite Güç Kavramına…

Etkili İletişim Ve Beden Dili

By admin

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ İletişim Kavramının Tanımı İletişim nedir İletişim ve ortak yaşam kültürünün gelişimi İletişim ve halkla ilişkiler İletişim Sürecinin İşleyişi Genel iletişim süreci modeli Gönderici kaynak ve alıcı İleti-mesaj Kodlama Kanal Geri bildirim Ortam etkisi İletişimin Temel Özellikleri İlk an’ın etkisi İletişim yönleri İletişimde birliktelik Teknolojik destekli iletişim Değişen iletişim alışkanlıkları Kanaatlerin…

TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI

By admin

TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI Eğitimin Amacı Katılımcıların potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olmak, takım çalışanlarının verimlilik ve işbirliğinin artmasını sağlamaktır. Eğitime Kimler Katılmalı Ekip liderleri, bölüm müdürleri ve şirketlerde takım yönetme sorumluluğu taşıyanlar ve bir takımın parçası olarak çalışanlar Eğitim içeriği Takım Ruhu Takım Motivasyonu Bireysel Motivasyon Yöntemleri Takım Motivasyonuna Katkı Ekip Başarısının Bireysel Başarıya Katkısı Takım…