Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı

TANIM 

Her türlü ayakkabı, ayakkabı aksesuarları, deri, deri ürünleri ve yedek malzemeleri müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Satışa sunulacak ayakkabı, terlik, deri ve yan ürünlerini teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler. Satılacak malları cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır. Malları raflara yerleştirir, vitrin düzenlemesine yardımcı olur. Müşterileri nazik ve kibarca karşılar ve malları satın alması için teşvik eder. Müşteri tiplerine uygun satış teknikleri uygular. Satılan malın satış fişini düzenler ve hergün satılan malların dökümünü yapar, günlük satış cirosunu hesaplar ve satış fişlerini mal çıkış defterine işler. Mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ayakkabı aksesuarı ve yedek malzemeler, Satış fişi, hesap makinesi, yazar kasa, Sevk irsaliyesi, fatura ve satış fişi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Ayakkabı, deri ve yan ürünleri satış elemanı olmak isteyenlerin; 
İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken, İkna yeteneği olan, 
Konuşması düzgün ve anlaşılır, Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen, Teknolojik gelişmelere açık olan, Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, Grup (ekip) çalışmasına yatkın, Sabırlı, 
Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı, Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Ayakkabı, deri ve yan ürünleri satış elemanı çalışmalarında birinci derecede insanlarla ilgilidir. İş sürekli ayakta durmayı gerektirir. Bu yüzden meslek üyeleri arasında bel rahatsızlığı, varis gibi hastalıklar görülmektedir. Çalışma ortamı temiz ve düzenlidir. Çalışma yoğunluğu özel gün ve mevsimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Gelişen teknoloji tüketici taleplerini de etkilemekte bu nedenle piyasaya hergün yeni ürünler sunmaktadır. Bu ürünlerin piyasada yer edinmesi, gerek ürünün kalitesine gerekse bu konu da ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanlarına bağlıdır. Bu konuda iyi yetişmiş nitelikli elaman gereksinimi, diğer mesleklerde olduğu gibi bu alanda da kendini hissettirmektedir. Bu mesleği öğrenenler ayakkabı, deri ve yan ürünleri satan mağazalarda ve büyük marketlerin ilgili bölümlerinde satış elemanı olarak iş bulabilirler. 
Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına işyeri açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; 
En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 
14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Ayakkabı deri ve yan ürünleri satış elemanı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde; pratik eğitimlerini ise beş gün işyerlerinde görürler. Eğitim süresince öğrencilere; Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Bilgi İşlem, İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi dersleri verilmektedir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ayakkabı deri ve yan ürünleri satış elemanı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere işletmelerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak kaydıyla bir ücret ödenmektedir. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır. 
Eğitim gördüğü işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Öğrencilik haklarından yararlanırlar. İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup daha sonra ücret artışı olmaktadır. Kendi işyerini açanlar yaptıkları satışa göre kazanç elde ederler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.