Balık Yetiştirme Teknikeri

TANIM 

Balıkların uygun koşullarda yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri su ürünleri mühendisinin gözetiminde yapan kişidir.

GÖREVLER 

Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapar,Su analizleri yapar,Anaç seçimi yapar,Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygular,Kuluçka çalışması yapar,Larva (balık yavrusu) bakım ve beslemesi yapar,Seleksiyon (boylama) yapar,Semirtme yapar,Balıkların hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesini sağlar,Havuzların tamir, bakım ve kullanılmasını sağlar ,Yem ve malzeme stoklarını yapar,İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Hava süpürgeleri, Su ürünleri yetiştirme tankları, Stok havuzları, Taşıma kapları, boylama leğenleri, boylama makinesi, Çeşitli çap ve kalınlıkta spiral ve düz hortumlar, Anaç kepçesi, Sallantılı fıçılar, larva nakil poşetleri, Eldiven, çizme, yağmurluk, Sağım kabı, sünger, fırça İlaç, oksijen tüpü ve saati, Plastik varil ve kovalar, Eğimli vinç, hareketli balık vinci, Yakalama kutusu, yemleme makinesi, Balık muhafaza kafesleri, kum filtresi, Ağ kepçeler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Balık yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine meraklı, özellikle biyolojiye karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Hayvan yetiştirme ilgisi olan, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, Miktar tahmini yapabilen, Yoğun dikkat ve görme keskinliği olan, Temizliğe özen gösteren(sağlık koşulları), Kurallara uyan, araştırmayı seven, Dikkatli ve sabırlı, Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, Bedence sağlıklı ve dayanıklı,kimseler olması gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Balık yetiştirme teknikeri genellikle balık çiftliklerinde açık alanda çalışmaktadır. Çalışma ortamları soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli ve rahatsız edici koku mevcuttur. Çalışırken birinci derecede balıklarla ilgilidir. Bu arada müşterilerle, meslektaşlarıyla, su ürünleri mühendisleriyle, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Balık yetiştiriciliği ülkemiz ve dünyada gıda ihtiyacının sürekli artmasından ve balık etinin besin değerinin önem kazanmasıyla, bu alanda faaliyet gösteren işyerlerinin sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak da bu alanda yetişmiş bilgili ve tecrübeli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.Meslek elemanları özel sektörde su ürünleri üretim ve işletim tesislerinde, akvaryum balığı üretim tesislerinde ve balık çiftliklerinde, kamu sektöründe ise Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, belediyeler ve üniversitelere bağlı üretim çiftliklerinde çalışabilirler. 
Balık Yetiştirme Teknikerliği mesleği kendi işini kurmak isteyenlere de olanak sağlamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların Balık Yetiştiriciliği önlisans programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Su Ürünleri, Su Ürünleri–İşleme, Su ÜrünleriÜretme bölümlerinden mezun olanlar “Balık Yetiştiriciliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise, sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit AğırlıklıEA1” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitimin süresi 2 yıldır.Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitim süresince Havuz Planlama ve Yapım, Balık Anatomisi ve Fizyolojisi, Yem Hammaddeleri ve Teknolojisi, İç Su Balıkları, Alabalık Yetiştiriciliği, Sazan Yetiştirme, Plankton Bilgisi, Canlı Balık Hasat Taşıma, Balık İşleme ve Değerlendirme, Balık Parazit ve Hastalıkları gibi mesleki dersler okutulmaktadır.Ayrıca ikinci yarıyıldan itibaren işbirliği yapılan balık çiftliklerinde uygulamalı dersler yapılır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Balık yetiştiriciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduğu takdirde; Su Ürünleri, Ziraat Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler. Balık yetiştirme teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre ve meslekteki deneyime göre değişiklik göstermektedir.Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlayıp zamanla asgari ücretin 23 kat düzeyine çıkabilmektedir.Kamu sektöründe ise yasal olarak belirlenen derece ve kademeden işe başlanır. Ücretler kıdeme ve yıllık olarak belirlenen oranlara göre artar.Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.