Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı

TANIM 

Bilgisayar ve donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları tespit edip, onarımını ve bakımını yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Bilgisayarın parçalarını birleştirir. Elektrik verip test eder. 
İletişim programlarını veya paket programları yükler ve ikinci testi yapar. Kullanılacağı yerlere bilgisayar ve donanımını monte eder. 
Parçaların yerlerine doğru bir şekilde yerleşipyerleşmediğini kontrol eder. Bilgisayarı çalıştırır ve gerekli ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale getirir. Bilgisayar kullanımı ile ilgili katalog, standart harf ve sembolleri tanır, şemaları okur. Hata mesajlarını ve anlamlarını çözer. Elektronik cihazlar yardımıyla arızaları bulur. Güç kaynağı, ekran, klavye, mouse, printer ve diğer çevre birimlerinin arızalı olan parçalarını onarır ya da yerine yenisini takar. Monitör, klavye, ekran ve diğer çevre birimlerin belirli zamanlarda bakımını yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, klavye, mouse, ekran ve çevre birimler. Temel Araç ve Gereçler; Tornavida, Pense, Toz temizleyiciler v.b. Ölçü ve Kontrol Aletleri; Avometre, Osilaskop, Voltmetre v.b. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin; Matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Görme organı sağlam, Mekaniğe ilgili ve yetenekli, Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen, Mantığı güçlü, Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk duygusu gelişmiş, Planlı çalışma alışkanlığına sahip, Yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen, Ayrıntıyı algılayabilen 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda bilgisayar kullanılan her alanda çalışırlar. Kapalı genellikle de büroda, bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş antistatik ortamlarda görev yaparlar. 
Çalıştığı alan genellikle elektrikle aydınlatılmıştır. Birinci derecede cihaz, alet ve malzemelerle ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurması gerekir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Çağımızda elektronik ve bilgisayar alanında büyük gelişmeler olmuştur. 21. yüzyılın ise bilgisayar çağı olacağı belirtilmektedir. Bilgisayar kullanımı daha da yaygınlaşacaktır. Günümüzde bilgisayar başta eğitim ve öğretim olmak üzere, haberleşme, endüstri, tıp, optik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın sahip olduğu olanaklardan en fazla yararlanabilmenin tek yolu eğitilmiş, iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Ülkemizde de her geçen gün bilgisayar kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bilgisayarın yapım, onarım ve bakımlarında teknik elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bilgisayarın pek çok parçası yurtdışından geldiği için yabancı dil bilenlerin (özellikle İngilizce) iş bulma şansı daha fazladır. Eğitimlerini tamamlayıp, kalfalık belgesini alanlar, endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda değişik alanlarda, bilgisayar bakımı, onarımı ve imalatında çalışabilirler. Ayrıca ustalık belgesi almaya hak kazananlar imalat, bakım ve onarım alanlarında işyeri açıp, işveren olarak çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinin; “Bilgisayar Bakım ve Onarımı” bölümünde verilmektedir. Ayrıca meslek liselerinin, bilgisayar ve elektronik bölümü mezunları da; “Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı” olarak çalışabilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bilgisayar bakım ve onarımcısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim sonrası mesleki eğitim 4 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler, haftanın bir günü teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak ders görmektedirler. Teorik Eğitimde; Türk Dili ve Kompozisyon, Matematik, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Bakımı ve Arıza Giderme, Elektronik, Endüstriyel Elektronik ve Test Tekniği dersleri verilmektedir. Pratik Eğitimde; Elektrik ve elektronik el takımları, ölçüm ve kontrol aletleri ve diğer malzemenin tanıtımı ve kullanılması, bilgisayarda temel komutların kullanımı, sistem bakımının yapılması, güç kaynağı, ekran, yazıcı ve diğer çevre birimlerinin tamiri, arızalı parçaların değiştirilmesi, bilgisayarın komple sökülüp birleştirilerek çalıştırılması konularında yeterlilik kazandırılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Bilgisayar bakım ve onarımcısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Elektronik alet ve cihaz tamircisi, RadyoTV tamircisi, Haberleşme cihazları bakım ve onarımcısı, Büro makineleri bakım ve onarımcısı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim esnasında işletmelerde meslek eğitimi gören çırak öğrencilere işverenlerce, yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Özel sektörde ise ilk kez çalışacaklar asgari ücretle işe başlarlar. Deneyimli olanlar asgari ücretin iki katı kadar ücret alır. Genellikle ücretlerine ek olarak yaptıkları her iş için prim alırlar. Kendi işini kuranlarda kazanç daha fazladır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.