Bilgisayar Mühendisi

TANIM 

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

Bilgisayar mühendisleri, yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında; 
Bilgisayar ağı ihtiyacını saptar, Kurulması için şartname hazırlar ve temin eder, İhale tekliflerini değerlendirir, Yazılım konusunda çalışır, 
Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yapar, Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışır, Bilgisayar donanımını tasarlar, Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal, yazıcı), Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri vb.). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir akademik yeteneğe, Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, 
Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, 
Kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Bilgisayar mühendisleri büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri, eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları, donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Bilgisayar mühendisliği eğitimi üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin “Bilgisayar Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölümler Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) “Sayısal (SAY2)” puan ile öğrenci almaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan ve uzmanlaşmayı gerektiren dersler verilmektedir. Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Mantık Sistemleri, Elektrik Devreleri, Temel Elektronik, Bilgisayar Mimarisi, Mikroişlemci ve Mikro Bilgisayar, Sistem Programlama, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Bilgisayarlı Grafik, İşletim Sistemi, Yöneylem Araştırma, Formal Diller ve Soyut Bilgiler, Dil İşleyiciler, Bilgi Sistemleri Mühendisliği ile uygulamaya yönelik program yürütülmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar mühendisliği bölümünde master, doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Danışma mühendisi olarak çalışabilirler. Bilgisayar şirketlerinde yönetim kademelerinde görev alabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Elektrikelektronik mühendisliği, makine mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden yararlanabilirler. Ayrıca, başarılı öğrenciler burs alabilirler. Eğitim sonrası kazanç ise kamu kurumlarında çalışanlar için, çalıştıkları kurumun statüsüne göre değişmektedir. Genellikle sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar (kamuda). Özel sektörde çalışanların aldıkları ücret, deneyimlerine ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.