Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, bilgisayar sistemlerinin özellikleri, yapısı, işleyişi, tasarımı, projelendirilmesi ve bu sistemlerin kullanılması konularında eğitim ve araştırma çalışmaları yapılır. Bu bölüme girmeyi düşünüyorsan, başarın, akademik yeteneğin, hızlı ve sayısal düşünme, sağlam bir mantık, yaratıcı, sabırlı ve dikkatli davranma alışkanlıkların olmasına bağlıdır.Öğretim süresi 4 yıldır. Eğitimin sırasında, programlama dilleri, algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bileşim sistemleri gibi meslek dersleri alırsın. Matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel dersler okursun. Meslek dersleri laboratuvar uygulamalarıyla desteklenir. Üniversitede ya da bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajı yaparsın.

Çalışma Alanları
Öğretimini tamamladığında “Bilgisayar Mühendisi” ünvanı alırsın. Teknoloji ilerledikçe bu mesleğe olan ihtiyaç artmaktadır. Bilgisayar Mühendisleri, eğitim, yönetim, endüstri, ticaret, hizmet gibi tüm alanlarda görev alıyorlar. Özel ve resmi kuruluşlarda yazılım ve donanım konusunda, bankalarda, şirketlerde, üniversitelerde ve bilgisayar piyasasında yazılım, donanım üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirsin.