Bitki Koruma Teknikeri

TANIM 

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara elemandır.

GÖREVLER 

Ziraat mühendisinin gözetimi altında;Üretim alanında gözlem yapar,Mücadelede, kullanacağı yöntemi belirler,Kullanacağı alet ve ekipmanı kontrol eder,Kültüre alınmış ve ekonomik değeri olan bitkileri hastalık ve zararlıların oluşturduğu kayıplardan ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korumak için, kültürel, fiziksel ve mekanik önlemler alır,Kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanarak, zararlı etmenlerin yok edilmesini sağlar,İhtiyaç duyulduğu takdirde, kimyevi güçlendirici ilaçlarla bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere teknik, gerekse uygulama bilgileri verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Traktör,Çapa,Tırmık,Sırt tırpanı,Çim biçme makinesi,Testere,Budama makası,Pülverizatör, Atomizör, Sisleyici, Fumigatuvar, Tozlama makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bitki Koruma Teknikeri olmak isteyenlerin;Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği güçlü,Ayrıntıyı algılayabilen,Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,Bazı verileri değerlendirerek gerekli önlemleri alabilen,Yönergeyi izleyebilen,Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),Bitki yetiştirme, açık hava da çalışmaktan hoşlanan,Dışa dönük, ekip çalışmasına yatkın,kişiler olması gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Bitki koruma teknikeri, bağ, bahçe, sera gibi bitkisel üretim yapılan yerler depo ve ambarlar da görev yaparlar.Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışılır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bitki koruma teknikerleri, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler de çalışabilirler. Zirai ilaç firma ve bayilerinde iş bulabilirler. Kendileri adına ilaçlama ve ilaç bayiliği konusunda işyeri açabilirler. Ayrıca zirai ilaç satılan marketlerde de çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Bitki Koruma” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin (Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Liseleri), Makine Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Ziraat) bölümlerinden mezun olanlar “Bitki Koruma” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;Bitki biyoteknolojisi,Bitki fizyolojisi,Böcek morfolojisi ve fizyolojisi,Bitki ekolojisi,Genel kimya,Viroloji,Nematoloji,Bakteriyoloji,Bitki fungal hastalıkları,Akaroloji,Mikoloji,Yabancı ot mücadelesi,Bitki virüs Hastalıkları,Bitki koruma İlaçları,Bahçe bitkileri yetiştiriciliği,Tarla bitkileri yetiştiriciliği,Tarımsal savaş mekanizasyonu,Tarımsal savaş yöntemleri,Kültür mantarı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele,Bahçe bitkileri,tarla bitkileri, sera bitkileri hastalık ve zararlıları ile mücadele,Sulama ve gübreleme,Bitki klinikleri,Biyolojik savaş,Proje uygulamaları, gibi meslek dersleri ileBilgisayar kullanımı, Yabancı dil, Türk dili, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, istatistik gibi kültür dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 

“Bitki Koruma” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kendi adına işyeri açanlar ilaçlama ve ilaç satış bayiliği yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. 
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İşe ilk girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki dönemde ise ücret asgari ücretin 23 katı arasında değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.