Biyomedikal Mühendisi

TANIM 

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER 

Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar, Sistemlerin bağlantılarını yapar, Sistemleri çalıştırır, Sistem ve cihazlarla ilgili araştırmageliştirme faaliyetlerine katılır, Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, Ölçü aletleri (Avometre, ampermetre, voltmetre, osiloskop), EKG simlatörü, gaz analiz gibi özel test cihazları, 
Röntgen cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin, Üstün bir akademik yeteneğe Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Fen alanına ilgi duyan, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, Ayrıntıları görebilen, Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. 
görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. 
Biyomedikal Mühendisleri; Medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde, Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Biyomedikal Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomedikal Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak, 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analoğ, dijital, mikro işlem, Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama, Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi meslek dersleri okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler. Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Elektronik mühendisi, Bilgisayar mühendisi, Haberleşme mühendisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları yasasına göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar çalıştıkları işyerinin durumuna, işteki tecrübe ve başarılarına göre asgari ücretin 47 katı arasında ücret, kendi işyerlerini açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.