Buldozer Operatörü

TANIM 

Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda “Traktör Operatörlüğü” olarak da tanınmaktadır. 

GÖREVLER 

Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder, 
Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar, Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder, Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar, Kumanda kollarını kullanarak toprak veya taş kütlelerini aktarır, Makinenin yakıt ikmalini yapar, İşin bitiminde aracı kontrol eder, arıza varsa makine bakımcısının onarmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Yıldız ve çift ağızlı anahtar, keski, pense, varyoz, tornavida gibi el ve ölçü aletleri, Çeşitli yağdanlıklar, Toz gözlüğü, eldiven, Çeşitli çelik ve kendir halatlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Buldozer operatörü olmak isteyenlerin; Elleri, gözleri ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen, Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen, Mekaniğe ilgi duyan, 
Dikkatli, sorumlu, tedbirli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Buldozer operatörü çalışmalarını araç içinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. İş genellikle gündüzleri yürütülür. Çalışmalarında gereken dikkati göstermediğinde kazalara yol açabilir. Oturduğu yerde çalışan buldozer operatörü sadece iş öncesi ve iş bitiminde yöneticilerle, makine bakımcıları ve yağlayıcılarla, diğer çalışanlarla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Buldozer operatörleri, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Türkiye Elektrik Kurumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Orman İşletmeleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla, inşaat firmaları, maden şirketleri, kum ve çakıl ocakları gibi özel işyerlerinde çalışırlar. Ülkemiz, henüz alt yapısını tamamlamamış olduğundan meslek elemanlarının bu alanda iş bulma olanakları oldukça fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; Endüstri Meslek Liselerinde İş makineleri bölünmünde verilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknik Birimlerinde Eğitim Veren Kuruluşlar (Karayolları Bölge Müdürlükleri ve Makine Mühendisleri Odaları): Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında: 625 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığından öğretime başlama izni olan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında meslek eğitimi yapılır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri meslek liselerinin iş makineleri bölümüne girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar: 18 yaşını bitirmek, En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak, Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak. Özel sürücü kursları paralı olduğundan “G” sınıfı ehliyet almak isteyen ve durumu uygun olan her kişi başvurabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslekte eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıldır. Meslek eğitimi süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte alınmaktadır. Uygulama eğitimi atölyelerde ve işletmelerde birlikte alınmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmetiçi eğitimlerin süresi değişmektedir. 
Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 30 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin “İş Makineleri” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Mekatronik, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca meslek liselerinin İş Makineleri Öperatörlüğü bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği”, “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği”, “Otomotiv Öğretmenliği” ile “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. Buldozer operatörlüğü mesleğinde operatör olarak 3 yıl ve daha fazla çalışarak üstün başarı gösterip olumlu sicil alanlar buldozer baş operatörü olabilirler. İşletme içinde ustabaşı, makine park şefi gibi unvanlara da yükselebilir. 

BENZER MESLEKLER

Greyder Operatörü, Ekskavatör ve Vinç Operatörü.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Endüstri meslek liselerine devam eden öğrencilere, işletmelerde yaptıkları pratik eğitim süresince, işverenleri tarafından asgari ücretin % 30undan az olmamak kaydıyla aylık ücret verilir. Buldozer operatörleri çalıştıkları işyerinin ücret politikalarına göre değişik ücret alırlar. Farklı ücretler kişinin kıdemine göre de değişiklik gösterir. Karayollarında yeni işe başlayan bir operatör net asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alırken bir özel inşaat firmasında bu miktar net asgari ücretin 2 katı civarındadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.