Çanta İmalatçısı Ve Saraciyeci

TANIM 

Deri, suni deri, kösele, suni kösele veya kumaş kullanarak el çantası, bavul, evrak çantası, cüzdan, kemer gibi eşyaları yapan kişidir. 

GÖREVLER

Malzemeyi seçer, keser, deri ve köselelerin kenarlarını inceltir ve parçalara şekil verir, Kesilen parçaları birbirine yapıştırır ve diker, Yapılan malzeme üzerine zımba ile delikler açar, Gereken yerleri perçinler, bıçakla fazlalıkları alır ve düzeltir, Deri veya köseleyi boyar, üzerini vernikler, Yapılan eşya üzerine metal parçaları, toka, kilit vb. takar, Kabartma süsler yapar, 
Kullandığı makinelerin ve aletlerin ayarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Dikiş, baskı, tıraş, kesme, yarma ve pres makineleri, zımba çekiç, pense, eğe, bis, iplik, yapıştırıcı, karton, sünger, çanta aksesuar malzemeleri, işlenmiş deriler vb. malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Çanta imalatçısı ve saraciyeci olmak isteyenlerin; Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, El ve parmak becerisine sahip, Göz, el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, Düzenli ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık, yeni modeller tasarlayabilme bu meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir. Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar : El ve ayak noksanlıkları, Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliklerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çanta imalatçısı ve saraciyeciler atölyelerde genellikle makine başında oturarak, bazen de ayakta çalışırlar. Ortam biraz tozlu, gürültülü ve rahatsız edici koku ile yüklü olabilir. Saraciyeci birinci derecede maddelerle ilgilidir. Çalışırken müşterilerle, meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu mesleği öğrenenler çanta ve kemer yapan atölyelerde, askeri fabrikalarda iş bulabilirler. Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına işyeri açabilirler. Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler İnsanlık tarihi kadar eski olan saraciye 20. yüzyılın başlarından itibaren hayvan gücünün (çünkü binek hayvanlarının malzemelerini saraçlar imal ederdi) önemini kaybetmesi sonucu yerini diğer günlük kullanım eşyalarına bırakmıştır. Artık günümüzde eski tip emek yoğun çalışan saraciyeciler yavaş yavaş yok olmakta, bant usulü seri üretim yapan teknolojik araçlarla donatılmış büyük atölyeler açılmaktadır. Gelecekte teknik makineleri kullanabilecek yetişmiş nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim, mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde bu alana yönelik eğitim programları düzenlenebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Çanta imalatçısı ve saraciyeci mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde; pratik eğitimlerini ise 5 gün işletmelerde görürler. Bu programda; teorik olarak alınan Türkçe, Matematik gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; teknik resim, mesleki sağlık bilgisi, malzeme bilgisi, modelcilik ve ıstampa çıkarma meslek dersleri okutulmaktadır. Pratik eğitimde ise; Deri hastalıklarını, doğal ve sentetik deri arasındaki farkı, çalışacağı malzemelerin neler olduğunu, model çizimini, resim ve zımbalamayı, dikim işlerini, ıstampa çıkarmayı öğrenir.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Çanta imalatçısı ve saraciyeci mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 
Büyük firmalarda çalışanlar atölye şefliğine kadar yükselebilirler. 

BENZER MESLEKLER

Ayakkabı imalatçısı, Sayacı, Fora, freze ve gazumacı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

3308 sayılı çıraklık ve mesleki eğitim kanuna göre işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere işletmelerce asgari ücretin %30undan az olmamak kaydıyla bir ücret ödenmektedir. İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup, daha sonra ücrette artış olmaktadır. Kendi işyerini açanlar ise işyerinin kapasitesi ya da uzmanlık alanlarına göre değişik miktarlarda kazanç elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.