CEO'nun Görevleri Nelerdir

0

CEO’nun Görevleri Nelerdir

Genel müdürler bir şirketin genel stratejisinin belirlenmesinden sorumludur. Örneğin bir otomotiv firmasının genel müdürüyse,  macera sever bir kitle için SUV(spor 4×4 araç) araçların mı yoksa yeni trend olan çevreci ve daha az yakıt sarfiyatı yapan araçların mı üretileceğine karar vermek zorundadır. Bir şirketin genel müdürü, rekabetçi pazarda satış fiyatı belirlemeye yardımcı olan yazılımlar geliştirmeli ya da bunu yapacak mühendisler çalıştırmalıdır.

Genel müdürlerin görev ve sorumlulukları şirketin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük şirketlerde, endüstrinin tüm yönleri için her departmanın stratejileri yürütmek-oluşturmak tüm gün mesaiyi gerektirebilir. Genel müdürleri şirketin herhangi bir bölümünde yürürken çok sık görmemenizin sebeplerinden biri budur. Küçük şirketlerde işler biraz daha farklıdır. Aynı zamanda şirketin kurucusu olan bir genel müdür (CEO)  şirketin gelişmesi mücadelesi için işler üzerine daha fazla el atmak zorundadır. Bir işin yerine getirilmesi için rol almakta daha istekli olacaktır. Tabi çeşitli endüstriler arasında günlük sorumlulukları da farklılık gösterebilir.

Yönetim için çeşitli atamalar yapsalar bile, genel müdürler yönetimle ilgili her şeyden tamamen sorumludur. Örneğin işle ilgili operasyonlar finansal yönetim vb. İcra müdürü ve Finans müdürü direk olarak genel müdüre karşı sorumludur ve raporlarını ona verirler. Yönetim kurulu genel müdürü seçerse, genel müdür yönetim kuruluna rapor vermek durumundadır.

Yönetim kurulunun genel müdürü seçimi, genel müdürün vizyon ve kararlarına arka plan oluşturur. Yönetim kurulu genel müdüre planların gerçekleştirilmesi için daha fazla rol verebilir. Genel müdürün karakteri, yönetim kuruluyla ilişkilerinde temel belirleyicidir. Genel müdürler çoğunca yönetim kurulu üzerinde etkili olmak için baskın ve kontrollü bir mizaca sahip olma eğilimindedirler. Fakat yönetim kurulunun genel müdürü seçme ve indirme yetkisi, genel müdürün davranışları üzerinde her zaman bir egemenlik oluşturur.

Genel müdürler tüm şirketin denetlenmesinden sorumludur, genel müdürler her zaman şirketin organizasyon ahengi üzerinde etkilidir. Genel müdürler liderlik güçleri ve metotlarını kullanarak çalışanlarını motive ederler. Örneğin, çalışanlar, genel müdürlerinin de en az kendileri kadar çalıştığı izlenimini edinirlerse ve yaptıkları işlerin gerçekten takdir edildiğini hissederlerse bu tüm seviyedeki çalışanların işlerine bağlılığını arttırır. Fakat bazen genel müdürler her zaman olumlu havalarında olmayabilirler, bu davranış çalışanların motive olmaları kadar kolay bir biçimde onların cesaretlerini kıracaktır. Eğer bir genel müdür ofise geldiğinde çalışanlarına aldırış etmiyor ve gereksiz tatil gezilerine çıkıyorsa, çalışanlar kendilerini müdürleri için çalışmaya istekli hissetmemelerine sebep olabilir.

Bir çok insan kendileri üzerinde çok sorumluluk olduğunu zanneder, özellikle genel müdürler stres kaynaklı hastalıklara yatkındırlar. Bir araştırmaya göre orta seviyede yöneticiler yüksek seviyedeki yöneticilere göre hastalıkları atlatabilmede daha başarısızlar. Bu durumda daha fazla sorumlulukla stresi denk görmek gerekli değildir. Bazı tartışmalara göre üst düzey yöneticiler bazı yönetim hileleriyle stresten kendilerini koruyabiliyorlar. Bir şirkettin performansı düşüşe geçtiğinde, genel müdürler bu durumu daha alt düzey yöneticilere pas atabilirler. Genel müdürlerin daha alt düzey yöneticiler kadar stresli olmayışının olası açıklaması bu şekilde yapılsa bile, sorumluluktan kaytarmak iş ahlakı bakımından makul bir davranış değildir. Eğer üst düzey yöneticiler şirketin ekonomik kriziyle ilgili suçlanırsa, bunun olağan sonucu çalışanların daha fazla gayret etmeleri gerektiği olacaktır.

Share.

Leave A Reply