Cerrahi Teknikeri

TANIM 

Ameliyathanede ameliyat esnasında cerrahın kontrolü ve denetimi altında ameliyat ekibinde yardımcı eleman olarak çalışan teknik elemandır.

GÖREVLER 

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak; Ameliyat malzemelerini ameliyata hazır vaziyette bulundurur,Ameliyat malzemelerini sırası ile cerrahın kullanımına sunar,Ameliyat sırasında cerrahın vereceği diğer işleri yapar, Ameliyat bitiminde kullanılan ameliyat malzemelerini sayar ve eksik olup olmadığını kontrol eder bir sonraki ameliyata hazır bir şekilde steril olarak muhafaza eder, Ameliyattaki masa ve lamba gibi malzemeler ile ameliyatta kullanılan yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılması ve bakımından sorumludur. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ameliyat masası, lambası, Yüksek teknolojik, ameliyat malzemeleri (Kuza, Ultra Sicim Vb)Pens, penset, makas, neşter gibi temel ameliyat malzemeleriPamuk, gazlı bezSerum, kan

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Cerrahi teknikeri olmak isteyenlerin,Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen, Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp, uygulayabilen,Cesaretli ve kandan korkmayan,El göz koordinasyonu ile göz,(kulak)elayak eşgüdümü gelişmiş, Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Hastanelerin ameliyathane bölümlerinde görev yaparlar. Kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu olan bir ortamda uzun süre ayakta çalışırlar. Tam gün ve vardiyalı çalışırlar, nöbet tutarlar. Kandan korkanlar, bayılma, diyabet, tansiyon ile psikolojik rahatsızlıkları olanlar ile el, kol, ayak, bacak, işitme ve görme engeli olanlar bu meslekte çalışamazlar.Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Cerrahi teknikerlerinin çalışma alanları ameliyat yapılabilecek donanıma sahip olan kamu ve özel sektör hastaneleridir. Programın yeni ve tek bir üniversitede verilmesi nedeniyle meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar/olacaklar “Cerrahi Teknikerliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler. Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız geçiş sonunda kontenjan kalırsa, açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilirler. Bunun için bölüme girmek isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli sayısal (SAY1) puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Cerrahi Teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.Eğitim süresince;1. yıl, 1 dönem: Ameliyathane Teknolojisi, Cerrahi Hastalıklar Bilgisi1, Anatomi Fizyoloji, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İlk Yardım, Temel Mikrobiyoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi1, Türk Dili1, İngilizce 1,1. yıl 2 dönem : Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 2, Sterilizasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Anesteziye Giriş, Deontoloji ve Tıbbı Etik, Tıbbı Terminoloji, Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2, Türk Dili 2, İngilizce2,2.Yıl 3 dönem: Cerrahi Uygulamaları 1, Bilgisayar Kullanımı, Psikoloji ve Davranış Bilimleri,2.Yıl 4 dönem: Cerrahi Uygulamaları, Temel Bilgi Teknolojisi derslerini görürler.

MESLEKTE İLERLEME 

Cerrahi teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) müracaat edip, bölüm için gerekli puanı alarak tercih etmeleri halinde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir. Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğü, sektörü (KamuÖzel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna( Devlet Memuru, Sözleşmeli, İşçi) göre değişiklik gösterir. Özel sektörde asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri Meslek Danışma Merkezleri