Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir. Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demirçelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır. Söz konusu işlemlerle ilgili, bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühendisliğinde önem kazanmaktadır.ÖğrenimÖğrenim süresi 4 yıldır.Bölümde; matematik, fizik, kimya gibi temel dersler 1. ve 2. yarıyıl; termodinamik, parça mekaniği, metalurji, zenginleştirme yöntemleri, endüstriyel hammaddeler, flotasyon ve flokülasyon? gibi dersler diğer dönemlerde okutulur.

Çalışma Alanları
Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen katı doğal kaynakların metalurji, demir-
çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi
ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.
Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme,
hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır.
Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri,
kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin
çalışabileceği bazı ek alanlardır.

ÇALIŞMA ALANLARIMetalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.)
Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme
Demir-çelik
Cam, Seramik, Çimento Endüstrisi
Gübre, Yem Sanayi
Deterjan, Boya Sanayi
İnşaat agrega malzemeleri
Dolgu ve Sert Plastik Endüstrisi
Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri
Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri)
Nükleer Hammadde Üretimi (U, Th)
Artık Değerlendirme
Toprak Islah Çalışmaları