Çevre Mühendisliği bölümü, toprak, su ve hava kirliliğinin giderilmesine yönelik, çalışmaların tasarımı ve projelendirilmesi ile sağlıklı çevre koşullarının oluşturulması için eğitim ve araştırmalar yapar. Çevre mühendisleri, çevredeki üretim ve tüketim faaliyetlerinde, insan sağlığını etkileyen konular için gerekli önlemleri araştırır. Fabrika atıklarının zarar miktarını saptar, yerleşim merkezlerinin altyapı sistemlerinin insan sağlığına uygunluğu konusunda çalışmalar yapar.ÖğrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri ile statik, malzeme, mukavemet, dinamik, yapı statiği, zemin mekaniği gibi mühendislik dersleri görürsün. Ayrıca, çevre kontrolü esasları, çevre kimyası, mikrobiyoloji, makine bilgisi, sukalite kontrolü, hava kalite kontrolü, çevre modelleme dersleri okursun.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında “Çevre Mühendisi” ünvanı alırsın. Çevre bilinci arttıkça, çevre sorunlarına çözüm getirecek teknik insan gücüne ihtiyaç da artıyor. Böylece, Çevre Mühendisliği daha çok gündeme getiriliyor. Çevre, Bayındırlık, Kültür, Ulaşım, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Orman Bakanlıklarında ve belediyelerde çalışabilirsin.