Çevre Sağlığı Teknisyeni

TANIM 

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

GÖREVLER

Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suların dezenfeksiyonunu sağlar, Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur, 
Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar, Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır, Su dezenfektasyonu yapar, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar, Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için “Toprak Sızdırma Testi” yapar, Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar, Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar, Hava kirliliği ölçümü yapar, Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Hava kirliliği ölçüm cihazları, Gürültü ölçüm cihazları, Klor ölçüm cihazları, Sıcak sisleme araç sistemi, Soğuk sisleme araç sistemi, El ile sisleme araç sistemi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyenlerin; Çevre sorunlarına duyarlı, Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Normal bir genel yetenek düzeyine sahip, Dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda, bazen oturarak, bazen de ayakta çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (EtBalık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar. Mezuniyetten sonra “Çevre Sağlığı Teknisyeni” unvanı ile Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlara atamaları devletçe yapılır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Sağlık meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ve öğretim sırasında, Genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. 
Eğitim öğretim boyunca, sulardan örnek alma, kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirleyici araştırmalar ve ıslah çalışmaları yapma, gıda maddelerinden örnek alma vb. çalışmalar yapılır ve mesleki beceriler kazandırılır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Mesleki eğitim bittikten sonra, “Çevre Sağlığı Teknisyeni” unvanı ile atamaları yapılır. Ancak, kuruluşlarına göre hizmetiçi eğitim programları ile mesleki bilgileri geliştirilebilir. Çalışılan kurum ve kuruluşlarda hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa göre bölüm şefi olma olanağı vardır. Sağlık meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının Çevre, Çevre kirlenmesi ve kontrolü, çevre koruma,hidroterapi, saglık kurumları işletmeciliği proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp başarılı olmaları ve “Sağlık Memurluğu”, “Sağlık İdaresi” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 

BENZER MESLEKLER: 

Çevre Mühendisi, Çevre Sağlığı Teknikeri, Gıda Teknisyeni.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrencilerin, her türlü giyecek, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, belli miktarda aylık harçlık ödenir. Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.