Çini İşlemeciliği Teknikeri

TANIM 

Eski çini motiflerinden yararlanarak, çini eşya ve karo için desen, biçim tasarlayan ve uygulayan kişidir 

GÖREVLER 

Geçmişte yaşayan insanların kullanmış olduğu çini biçim ve desenlerini bulmak için araştırmalar yapar, Çamur, astar ve sırın hazırlanması için hangi maddelerden ne oranda gerektiğini hesaplar, Çamura şekil vermek için form ve karoları hazırlar ve çamur tornasında şekil verir, Şekil verilen çamuru fırında yoğun kıvamda pişirir, Uygun desenleri, çeşitli boya ve fırçalar kullanarak ürün üzerinde çizer, Önceden hazırlanmış sırı, elle ürün üzerine kaplar ve son haline gelmesi için, tekrar fırında pişirir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Elektronik tartılar, bilgisayar, teknik çizim malzemeleri, ağaç ve çamur tornaları, açıcı motorlar, pres, fırın, samur fırça takımları, torna bıçakları, modülaj kalemleri, aydınger ve eskis kağıtları, keskispatül, çeşitli boyalar, çeşitli kimyasal maddeler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Çini işlemeciliği teknikeri olmak isteyenlerin; Güzel sanatlara ilgili ve bu alanda başarılı, Yaratıcı, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, Tasarlama ve çizim, El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yetenekleri güçlü kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çini işlemeciliği teknikerleri seramik karo üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar. İsterlerse kendileri atölye kurabilirler. Çalışma ortamı tozlu, ıslak, çamurlu ve kirli olup, bazen da sıcak ve kokuludur. Çalışmaları sırasında birinci derecede maddelerle ilgilidirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu meslek elemanlarının, özellikle Bilecik, Kütahya gibi illerimizde çalışma alanları oldukça geniştir. Karo üretim fabrikaları, atölyeler ve tekstil fabrikalarında desinatör olarak, bilgisayarlı desen verileri hazırlamak ve hazırlanan bu programları pazarlamak gibi işlerde çalışabilirler. Meslekte çalışanların ve eğitim görenlerin çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Çini işlemeciliği teknikerleri, işsiz kalmaları durumunda seramik ve porselen sektöründe iş bulma olanağına sahiptirler. Kamu kurumlarında iş bulmaları mümkün değildir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin meslek yüksekokullarının “Çini İşlemeciliği” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Grafik/Grafik Sanatlar, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Çini İşlemeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ1)” puanı almaları gerekir 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Öğrenim süresi iki yıldır. Eğitimde; l.Yıl: Kültür dersleri ile Temel Sanat, Teknik Resim, Sanat Tarihi, Yazı, Desen Teorisi, Seramik Teknolojisine Giriş, Seramik Uygulama dersleri ve Bilgi İşleme Giriş dersleri, 2.Yıl: Yine genel kültür dersleri ile Dekor Tasarımı, Dekor Uygulama Seramik Teknolojisi, Seramik Uygulama, Desen Teorisi, Yazı, Sanat Tarihi, Alçı Kalıp Teknikleri, İş Hukuku, Tornada Şekillendirme ve Beşeri İlişkiler dersleri okutulur. Ayrıca, Felsefe, Mitoloji, Uygarlık Tarihi, Bilgisayar, Sanat ve Teknoloji Tarihi, Arkeoloji ve Seramik Restorasyonu gibi seçmeli derslerde vardır. Çeşitli çini atölyeleri ve okul atölyelerinde staj ve uygulamalar yapılır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Çini İşlemeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Çalışma hayatına atılmış meslek elemanları başarılı olmaları halinde daha yüksek ücretle çalışabilirler. Sanatsal değeri olan ürünler yapan çini işlemeciliği teknikerleri alanlarında ün sahibi olabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Cam Teknikerliği, Seramikçilik, Desinatörlük, Hattatlık. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden yararlanırlar. Staj süresince, yasalarla belirlenmiş ücret ödenir. Bulundukları sektör ve konumlarına göre değişken gelirler elde ederler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri