Daktilograf

TANIM 

Müspette olarak hazırlanmış dokümanları, imla kurallarına uygun olarak kağıt üzerine daktilo makinesi ile yazan kişidir. 

GÖREVLER 

Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir, Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer, Kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar, Yanlış yazımları düzeltir, Biten şeridi değiştirir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Daktilo makinesi, Şerit, Silgi, daksil, Çeşitli ölçü ve türde kağıtlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Daktilograf olmak isteyenlerin; Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen, Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Daktilograflar büro ortamında çalışırlar, ortam gürültülüdür. Daktilograf görevini tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme durumu azdır. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Anadolu iletişim meslek liseleri bünyesinde, daktilo yazmak için gerekli bilgi ve beceri kazandırılmakta; bunun dışında halk eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu mesleğin eğitimini alabilmek için Ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak, Anadolu Ticaret ve Anadolu İletişim meslek liselerine girebilmek için Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Ticaret meslek liselerinde eğitim 4 yıl, Anadolu Ticaret ve Anadolu İletişim meslek liselerinde de 4 yıldır. Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir. 
Bu eğitim kurumlarında yalnızca daktilograflık üzerine eğitim veren bölüm bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da kapsayan eğitim programı uygulanmaktadır 

MESLEKTE İLERLEME 

Daktilograflık, yapısı gereği, dar sınırlar içerisinde yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla, MESLEKTE İLERLEME olanağı sadece bilgisayara geçişle mümkün olabilmektedir. 

BENZER MESLEKLER: 

Bilgisayar Operatörlüğü, Stenograflık. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler, 3. sınıfta işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu dönem içinde işletmeler tarafından, öğrencilere, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir. Asgari ücretle işe başlandığı gibi, işletmenin büyüklüğüne göre, asgari ücretin üzerinde de aylık ödenebilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışılması durumunda ise, yasaya bağlı olarak, lise ve dengi okul mezunlarına uygulanan ücret ödenmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.