DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI

1 GÜN

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Değerin tanımı ve Temel Kavramlar
 • Başlıca Değerleme Yaklaşımları
  • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
  • Göreceli Değerleme Yöntemi
 • Değerlemenin kullanım alanları
 • Değere Dayalı Yönetim Süreci
  • Hedeflerin belirlenmesi
  • Değer Stratejilerinin belirlenmesi
  • Uygulama Planları
  • Performans ölçümü ve değerleme
 • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile şirket değerinin hesaplanması
  • Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları Yöntemi
  • Firmaya Serbest Nakit Akımları Yöntemi
  • Hisse başına karlılığın hesaplanması
 • Ekonomik Katma Değer
  • Ekonomik Katma Değerin tanımı ve kapsamı
  • Ekonomik Katma Değer / Pazar Katma Değer / Nakit Katma Değer ilişkisi
  • EVA nın uygulama süreci ve sağladığı avantajlar
  • EVA ve Entelektüel Sermaye
  • EVA nın hesaplanması
 • Entelektüel Sermayenin ölçülmesi
  • Entelektüel Sermayenin firma değerine olan etkisi
  • Entelektüel sermayenin firma bazında ölçülmesi
 • Maddi olmayan varlıkların ölçümlenmesinde Finansal Yöntemler
 • Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
 • Uygulama Örnekleri

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz