Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

TANIM 

Deniz yolu ile taşımacılık işlemini planlayan ve yöneten kişidir. 

GÖREVLER 

Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken; Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar, İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar, Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, telsiz, telefon, faks gibi araçları kullanır. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne sahip, Bir işi planlayıp uygulayabilen, başkalarını etkileyip yönlendirebilen, yaratıcı, Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, Sorumluluk duygusuna sahip, Uzak görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Denizcilik işletmeleri yöneticisi resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır, görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede verilerle (sayılar) ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışanpersonelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile, diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Gemilerde ve deniz limanlarında görev alabilir, kendisine ya da bir başkasına ait deniz acenteleri ve sigorta şirketlerinde çalışabilir, kendilerine ait gemiyi işletebilir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunun “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA1)” puanı almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi; Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunda 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere, toplam 5 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitim süresince; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki disiplin dersleri yanında Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları, Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri, Deniz Ticareti ve Politikası, Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi, Acente ve Broker İşletmeciliği, Temel Gemicilik Bilgileri, Denizcilik Haberleşme Sistemleri, Uluslararası Denizcilik Kurumları gibi meslek dersleri okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

MESLEKTE İLERLEME kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek, yaptığı stajlarda da bunu göstermiş bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yönetici pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır. 

BENZER MESLEKLER: 

Ekonomistlik, işletmecilik. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince koşulların uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan karşılıklı veya karşılıksız burs alınabilir Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazancın oldukça iyi olduğu söylenebilir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.