Deri Mühendisi

TANIM 

Hayvansal bir ürün olan derilerin hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelebilmesi için yapılması gereken işlemler konusunda inceleme ve araştırmada bulunan kişidir. 

GÖREVLER 

Hayvanın derisinin, yüzüldükten sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanılabilir hale gelmesine kadar yapılan işlemleri denetler, Özel kullanım amaçlı derilerin üretimi alanında çalışır, inceleme ve araştırmalar yapar, Derinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar, Deri üretimi sırasında ortaya çıkan atıklardan yan mamuller elde etmek için yöntemler geliştirir, 
İşlenerek kullanılabilir hale gelen ham deri ve kürkün dikilmesi ve korunması konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunur, 
Sektörün sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel ve teknolojik anlamda öneriler getirir, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilir, danışmanlık yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Mamul ve yarı mamul deri çeşitleri, Deri işlemeciliğinde kullanılan laboratuar malzemeleri, Kimyasal maddeler, Deri boyama ve yardımcı boya maddeleri, Deri işlemeciliğinde kullanılan çeşitli makine ve aletler, Bilgisayar, büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Deri mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, İnceleme ve araştırma merakına sahip, Fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve başarılı, Kokulu ortamlarda çalışabilen, İşbirliği halinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek elemanları, çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda, atölyelerde, ıslak zeminde, zaman zaman da laboratuarda çalışırlar. Fabrika, atölye vb. yerlerde yoğun deri kokusu ve kimyasal analizler yaparken çoğunlukla kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalırlar. Meslek elemanları fabrikalarda işverenle, teknisyen, tekniker ve işçilerle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Deri mühendisleri, başta deri sanayi olmak üzere deri sanayii kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda, Tarım Bakanlığı, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Deri Mühendisliği” programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Deri Histolojisi, Ham Deri, Deri Kimyası, Tabaklama Maddeleri, Deri Yardımcı Maddeleri, Deri Bitim İşlemleri, Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri, Deri Analizi ve Kalite Kontrol, Deri Atıkları ve Değerlendirilmesi, Kürk İşleme Teknikleri, İşletme Organizasyonu ve Personel Yönetimi gibi dersler verilir. Okutulan derslerin %60ı teorik, %40ı pratik olarak verilmektedir. Ayrıca, 3. sınıfın sonunda 60 günlük yaz stajı vardır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Lisansüstü eğitim yaparak bu konuda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Akademik çalışmalarında başarılı olanlar yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. İşletmelerde gösterdikleri performansa ve deneyime bağlı olarak yönetici olabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden, üniversitelerin güçlendirme vakıflarının burslarından yararlanabilir. Staj süresince, işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Kamu kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. Derecenin 1. Kademesinden aylıkla göreve başlarlar. Özel işyerlerinde aylık kazanç asgari ücretin en az 2 katı kadardır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.