Dil Bilimci

TANIM 

Ana dil esas olmak üzere çeşitli dillerin yapısını, kullanımını ve tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kişidir 

GÖREVLER 

Çeşitli toplumların kullandıkları bir iletişim biçimi olan dilin birbirinden farklılıkları ve benzerliklerini inceler, İnsan dilinin ses ve anlam yönlerine ilişkin bilgiler elde eder, Dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi hakkında araştırmalarda bulunur, Dil aileleri hakkında araştırmalar yapar, Elde ettiği verileri değerlendirerek dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili bilgiler oluşturmaya çalışır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Teyp, Kamera, Film, Bilgisayar, Çeşitli büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Dil bilimci olmak isteyenlerin; Üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, Diledebiyat, tarih, sosyoloji, ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili, Bilimsel çalışmaya meraklı, kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur. Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Dil bilimciler, üniversite ve araştırma kurumlarında dille ilgili araştırmacı olarak çalışabilirler. Öğrenimleri sırasında Türk Dili, Fransızca, İngilizce, Almanca gibi filoloji dallarında zorunlu ya da seçmeli dersler aldıklarından ortaöğretim kurumlarında bu dillerde öğretmenlik yapabilirler 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Dil Bilimi “bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Eğitime başlayabilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Dil (DİL)” puanı almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Dil Bilimi programında eğitim süresi 4 yıldır. Dört yıllık eğitim süresince Dilbilimine Giriş, Dilbilim Tarihi, Dilin Değişik Açılardan Görünümü, Fonetik, Sentaks, Semantik gibi derslerin yanı sıra Dünya Dilleri, Dil Aileleri ve Diyalektoloji gibi dersler okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler, gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Filolog, Etnolog. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Üniversite eğitimi süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler. Eğitim sonrası, teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 2,53 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.