“dil pasaportu” geliyor…

0

Tempo Dergisi /Nilüfer KAS

Bu yıldan itibaren ilköğretimden başlamak kaydıyla öğrenciler ve dileyen herkes Avrupa Dil Pasaportu alabilecek. Kişilerin hangi dilleri ne düzeyde bildiklerini, bu dilleri nasıl, ne kadar sürede ve nerelerde öğrendiklerini ayrıntılı olarak gösteren Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat etme, oturma ve çalışma hakları kazandırmada büyük kolaylıklar sağlıyor. Dil pasaportu sahiplerine vize işlemleri, vatandaşlık veya ABde eğitim için başvurularda öncelik gibi ayrıcalıklar tanıyor. Ayrıca, birden çok AB diline hâkim olanlar, tek bir AB ülkesinin vizesiyle Avrupada turist olarak serbestçe dolaşabiliyor.

Avrupa Konseyi Dil Geçerlilik Komitesi, AB ülkeleri arasında dil öğrenim standardı oluşturmak ve çok kültürlülüğü teşvik etmek amacıyla 2003 yılında başlattığı Avrupa Dil Portfolyosu Projesine Türkiyeyi de dahil etti. AB ülkelerinde birden çok dil öğrenilmesini sağlayacak uygulamayla, normal pasaportun yanında, kişinin yabancı dil seviyesini gösteren Avrupa Dil Pasaportu artık Türkiyede de verilecek.

Avrupa Dil Gelişim Dosyası Proje Koordinatörlüğünü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Demirel yürütüyor. İstanbul, Ankara, Antalyada 30u ortaöğretim, 15i ilköğretim olmak üzere toplam 45 pilot okulda Avrupa Dil Gelişim Dosyası projesi uygulanıyor.

Avrupa Dil Pasaportu, normal pasaporttan farklı olarak Dışişleri Bakanlığı yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilmesi planlanıyor. Ancak, önce Avrupa Konseyinin akredite etmesi gerekiyor.

Genel politika olarak ilköğretimi bitiren öğrencilerin A1 düzeyine, ortaöğretimindekilerin A2 düzeyine, Anadolu Meslek Lisesi mezunlarının B1 ve Anadolu Liseleri ile özel okul mezunlarının da B2 ya da C1 düzeyine ulaşmaları bekleniyor.

Nüzhet Tolga

Özel Çevre Okulları Lİse Müdürü

“Hayaldi Gerçeğe Dönüştü”

Hacettepe Üniversitesinden Profesör Özcan Demirelin hayal olarak başlattığı bir projeden bahsediyoruz. Dil öğretmeni olarak 3 yıldır bu projenin içinde yer alıyorum. Tamamen öğrenciyi merkez alan, öğrencinin oluşturduğu hedefler doğrultusunda program geliştiriliyor. Öğrenen de (öğrenci de) farkındalık geliştiriyor. Öğrenci neden öğreniyorum? sorusunun yanıtını buluyor. Program dört ana başlıkta toplanıyor; Konuşmak, dinlediğini anlamak, konuştuğunu anlamak ve yazma becerileri. İki yıl önce Özel Okullar Derneğinin Antalyada düzenlediği seminerde ilk defa dil pasaportuyla ilgili bir sunum yapıldı.

Ankara ve Antalyada pilot çalışmaya başlamışlardı. İstanbul olarak biz de pilot okullar arasında katıldık. Türkiyenin bu konudaki en büyük sorunu Türkiyede bir soru bankasının olmaması. Cambridge sınavlarıyla dil seviyesini ölçebiliyorsunuz ama Türkiye’nin tümünü düşündüğünüzde çok büyük maliyetler ortaya çıkıyor. Bu sınava girmek maliyetli bir olay. Pilot okullar soru bankası oluşturmak için çabalıyor. Özel Çevre Okulları olarak program için hazırlık sınıfını tercih ettik. 24 öğrencimiz bu yıl dil pasaportuna sahip olacak.

Nisan ayında çocuklar sınava girip sertifika alacak. Dil biyografisi bulunuyor. Dili nerede öğrendiği, hangi beceri seviyesinde bulunduğunun yanında aldığı sertifikalar da pasaporta eklenecek. Ancak halen Avrupa Dil Pasaportunu hangi merciinin onaylayacağı belli değil. Yaşam boyu öğrenmeyi hedef alan bir programdan söz ediyoruz. İlerde bu pasaportlar elektronik formata kavuşacak. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılında bu programın Türkiyenin her yerinde uygulanabiliyor olmasını hedefliyoruz. Soru bankası oluşturmak çok önemli. YDS, ÖSS dil seviyesini ölçmüyor. Türkiyenin bir sınav oluşturup Avrupa Konseyinin kabul etmesi lazım. Pilot okullar olarak biz bu noktada devreye giriyoruz.

Nasıl alacaksınız?
Dil pasaportu sahibi olabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen Türkiyede geçerli bir kurumdan yabancı dil bilginizi gösteren sertifika almak ya da TÖMERin toplam 8 hafta süren kurslarına katılmak gerekiyor. 8 haftalık kurs sonunda yapılacak sınavda, en az 70 puan alan herkese dil sertifikası ve Avrupa Dil Pasaportu verilecek.

Share.

Leave A Reply