Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

TANIM 

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir. 

GÖREVLER 

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır. 

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ 

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmaktadırlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerimde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ1)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca İlahiyat Fakültesini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi, 4 yıldır. Eğitim süresince; İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf Tarihi vb. dersler almaktadırlar. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. dereceden göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitimöğretim tazminatı alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. 
4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler. MEBce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Tarih öğretmeni. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.