Diş Hekimliği Fakültesi, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı diş hekimi aletlerinin tanıtımı ve kullanılması konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapar.5 yılda tamamlanan öğretimin ilk 2 yılında, genellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel dersler, son üç yılında ise temel derslerle dolaylı olarak ilgili olan uygulamalı dersler görürsün. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı el ve parmak becerisi gerektirir. Başarılı olabilmen için iyi bir göz hafızasına sahip olman, ellerini ve parmaklarınıustalıkla kullanabilmen önemlidir. Ayrıca görüşün de önemi vardır. Eğitim oldukça masraflıdır.

Çalışma Alanları
Diş hekimliği fakültesinin ilk iki yılını başarı ile tamamladığında, Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması; beş yıllık eğitim sonunda ise yüksek Lisans Diploması alır ve “Diş Hekimliği” ünvanı kazanırsın.Mesleğe atıldıktan sonra, teknolojik gelişmeleri takip etmeli yeni tedavi yöntemlerininin uygulayıcısı olmalısın. Mesleğinin ilişki içinde bulunduğudiğer mesleklerden Kimyagerler, Diş Teknisyenleri ve Eczacılarla işbirliği içinde olursun. Resmi ve özel hastanelerde ya da dispanserlerde çalışabileceğin gibi uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde de görev alabilirsin.