I. GÜN

Ödeme Şekilleri

Peşin Ödeme,  Mal Mukabili Ödeme,  Vesaik Mukabili Ödeme,  Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,  Akreditifli Ödeme,   Dönülebilir (Kabil-i rücu, revocable), Dönülmez(Gayrikabil-i rücu, irrovocable),   Teyitli,  Teyitsiz,  Vadeli,  Devamlı,  Rotatif (Döner),  Karşılıklı (Back to back),  Peşin ödemeli (Red Clause),  Green Clause, Devredilebilir,  Karışık Ödemeli,  Stand by Credit

 

Akreditifte Taraflar ve İlişkileri

Amir, Lehdar, Amir Banka,  Muhabir Banka,  İhbar Bankası,  Görevli Banka, Teyit Bankası,  İştira Bankası,  Rambursman Bankası

 

Akreditifte UCP Kuralları Uygulama Esasları

 

Örnek Akreditif Uygulaması MT 70 SWIFT Formatına Göre Akreditif

 

Teslim Şekillerinden Doğan Alıcı ve Satıcı Yükümlülükleri

EX-WORKS, FOB, FAS, FCA, CFR, CPT, CİF, CİP, DAP, DAT, DDP

                   1 Ocak 2011 tarihinden geçerli yeni INCOTERM 2010 Uygulama Esasları

 

Royalty, Lisans, Patent Ödemelerinin İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Matrahına etkisi

 

II. GÜN

İhracat Şekilleri

Peşin Ödemeli,  Ön İzne Bağlı,  Kayda Bağlı,  Serbest İhracat,  Ticari Kiralama Yoluyla İhracat,  Konsinye İhracat,  Transit Ticaret,  Bedelsiz İhracat,  Alıcısı Tarafından Kabul edilmeyen Mallar,  Serbest Bölgelere Yapılan Mal ve Teslimler

 

Kambiyo Uygulamaları

İthalat ve İhracat Hesaplarının Kapatılması (8.2.2008 tarihinden sonraki uygulama)

 

İhraç Edilen Malların Menşeinin Belirlenmesi Usul ve Esasları

 

Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri

Usul ve Esasları,  Avantajlar,  Onaylanmış Kişi Statüsü (A,B ve C sınıfı belgeler)

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,   Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

 

Dahilde İşleme İzni

Sağlanan Yararlar : Şartlı Muafiyet,  Geri Ödeme Sistemi,  Telafi Edici Vergi,  Eşdeğer Eşya

Belgenin Kapatılması,  İkincil İşlem Görmüş Ürünler, Taahhütlerin Yerine Getirilmesi,  

 

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Proforma Fatura,  Ticari Fatura,  Onaylı Fatura,  Poliçe,  Deniz Yolu Taşıma Belgeleri,  Charter Party Konişmentosu,  Birleşik Konişmento,  Kısa Konişmento, Düzgün Hat Konişmentosu, Temiz Konişmento (Clean on Board) Kirli Konişmento,  Multimodel Konişmento, Konteyner Konişmentosu,  Ciro Edilebilir, Edilemez Konişmento, İkinci Kaptan Makbuzu, Karayolu Taşıma Senedi (CMR),  Demiryolu Taşıma Senedi (CIM),  FCR,  Havayolu Taşıma Senedi, House Airwaybill,  Sigorta Belgeleri (İnstıtute Cargo Clause ) Menşe İspat Belgesi,  Dolaşım Belgeleri (A-TR, EURO I,  EUROMED) Packing List,  Weight List,  Gözetim Raporu,  Analiz Raporu, 

 

Örnek Belge Düzenlenmesi,  Belge Düzenlenmesi ile İlgili Rezerv Konuları

Eğitim Bilgileri :

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6`dan fazla kişi katılımında %20

 5. Eğitim Saatleri
  10.00-18.00

 6. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz