Diyaliz Teknikeri

TANIM 

Böbrek yetmezliği olan hastaya yardımcı olmak üzere çalışan teknik elemana “Diyaliz Teknikeri” denir 

GÖREVLER 

Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir, Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder, Makinenin bakımını yaparlar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar, Hastaların diğer sorunlarıyla ilgilenir, Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur, Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir, Hasta yakınlarına bilgi verir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Hemo diyaliz makinesi, Hemo diyaliz setleri, Fistül iğneleri, Tansiyon aleti, Enjektörler, Tamponlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Diyaliz teknikeri olmak isteyenlerin; Mesleğini ve insanları seven, Mekanik aletlere karşı ilgi duyan, Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı, Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden, kimseler olması gerekir. Diyaliz teknikeri olabilecek kişinin hareketlerini kısıtlayan rahatsızlığı, özrü, hastalığı olmaması, kulak, göz ve ellerini kullanmaya engel durumu olmaması gerekir (diyaliz makinelerinin kullanımı ve vereceği alarma karşı duyarlı olmalıdır). 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Diyaliz teknikerleri, hastanelerin diyaliz ünitelerinde görev alırlar. Çalışmalarını genellikle ayakta yürütürler. Kişi çalışırken, hastalarla ve yakınlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle, meslektaşlarıyla ve diğer teknisyenlerle iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilirler. Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek sayıda diyaliz ünitelerinin olmamasına rağmen bu ünitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak diyaliz teknikerliğine olan ihtiyaç da artacaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Diyaliz” programlarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin; Ebelik, EbelikHemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner, Laboratuvar, Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar “Diyaliz” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; 1.yılda; güz yarıyıl: Anatomi Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Psikoloji, Hemşirelik Tekniği, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli ders. Bahar yarıyılı: Patoloji, Farmakoloji, Beslenme İlkeleri, Kişiler Arası İlişkiler, İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli ders. 2.yılda; güz yarıyılı: Enfeksiyon Hastalıkları, İlk Yardım,Çocuk Sağlığı, Çocuk Nefrolojisi, Psikiyatri, Diyaliz. Bahar yarıyılı: Bilgisayara Giriş, Diyaliz Uygulaması gibi dersler okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

“Diyaliz” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Sağlık Eğitimi, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Diğer sağlık teknikerlikleri, Sağlık memuru, Hemşire. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan diyaliz teknikerleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tarifelere göre ücret alırlar. Ayrıca hastane döner sermayesinden gelir elde edebilirler.Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.