Diyetisyen

TANIM 

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır 

GÖREVLER 

Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler, Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar, Besin analizlerini yapar, Diyet ürünleri geliştirir, Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar, Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar, Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir, Eğitim materyallerini hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

İlgili dokümanlar, Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Diyetisyen olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Başkaları ile işbirliği yapabilen, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Dikkatli, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Diyetisyenler; Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Koruyucu ve eğitici diyetisyen olarak, halk sağlığı hizmetlerinde, Klinik diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında (enfeksiyon, şişmanlık, şeker ve kalp hastalıklarının tedavilerinde ve rehabilitasyonda özel diyetler hazırlarlar) çalışabilirler. Ayrıca; Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, besin üretimi yapan kuruluşlarda, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Diyetisyenlik (beslenme uzmanlığı) eğitimi ülkemizde, çeşitli üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokulların “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölüme girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yükseköğretim için (4 yıllık) yeterli “Sayısal (SAY1)” , sağlık bilimleri fakültesi için yeterli “Sayısal (SAY2)” puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Beslenmediyetetik programının eğitim süresi 4 yıldır. Lisans düzeyindeki eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra, Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, AnaÇocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler, Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir. 

BENZER MESLEKLER: 

Halk sağlığı gıda uzmanlığı, halk sağlığı hemşireliği, ev idaresi ve aile ekonomisi uzmanlığı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Kamu kesiminde görev alan diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Özel sektörde ise deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre ücret, geçerli asgari ücretin 45 katı civarında olabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.