Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

TANIM 

Dizel motorları yakıt sisteminde yer alan elemanların (yakıt pompası, enjektör vb.) bakım, kontrol, ayar ve tamirini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Arızaların nedenlerini ve yerini belirlemek için, yakıt sistemini ve sistemdeki normal olmayan olay ve hareketleri belirler ve nedenlerini yorumlar, Sistemdeki elemanları kontrol eder, Sistemdeki; enjektör, yakıt pompası, regulatör, besleme pompası, filtre, gösterge yakıt depoları gibi elemanlardaki arızalanmış, bozulmuş, yetersiz hale gelmiş parçaları değiştirir, sistemin bakımını yapar, Gerekli motor ayarını yapar, İş için gerekli olan malzemeyi temin ederek maliyetini hesaplar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

El aletleri (vida, el takımları vb.), ayar tezgahları, özel anahtarlar, takometre (devir ölçer) vb. ölçü kontrol aletleri, gaz analiz cihazları, parça temizleme cihazları, temizlik fırçaları, alıştırma macunları (pastaları). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin; Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen ve mekanik problemleri çözebilen, Şekil ilişkilerini görebilen, El ve parmakları ustalıkla kullanabilen, Göz ve eli eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip, Parmak ile hissedip konum ve şekil tayin edebilme yeteneklerine sahip, Bir sorunu derinliğine araştırarak çözmekten hoşlanan, yeniliklere açık, Temiz ve titiz, 
Görme ve işitme organları sağlam kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcıları tamir atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve yağlıdır. İş sırasında ayakta durma, eğilme, diz çökme gibi davranışlar gerekebilir. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. Zaman zaman müşterilerle ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meslek elemanları otomobil tamir ve bakım servislerinde, motorlu taşıt imal eden işletmelerde, yedek parça üreten işletmelerde, küçük araç tamir ve bakım atölyelerinde çalışırlar. Özellikle oto sanayi ve oto yan sanayinin gelişmiş olduğu illerde ve motorlu araç kullanımının yaygın olduğu büyük illerde iş bulma olanağı fazladır. Belirli bir deneyim ve bilgi düzeyine ulaşan ve ustalık unvanına sahip kişiler gerekli sermayeyi sağladıklarında kendi işyerlerini kurabilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca meslek liselerinin motor bölümlerinde de bu mesleğe ilişkin dersler verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 
Meslek liselerinin motor bölümüne girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okullara giriş koşullarını taşımak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Mesleğin eğitimi, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamına alınmış olup, çıraklık eğitiminde haftanın 1 günü kurumsal (teorik), diğer günlerde ise işletmelerde uygulamalı (pratik) eğitim verilmektedir. Meslek liseleri ilköğretim okulundan sonra 4 yıl sürelidir. Meslek lisesi öğrencileri teorik eğitimlerini haftada 2 gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Çıraklık eğitiminde, Türkçe, Din Kültürü, Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi temel derslerin yanında; dizel motorları, pompaenjektör ayarcılığına ilişkin temel bilgiler, kontrol, ayar, parça değiştirme, arıza bulma, bakım ve ayarcılıkla ilgili takımtezgah ve araçlarının uygun koşullarda doğru olarak kullanılması vb. konular verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Ön düzen ayarcılığı, dizel motor tamirciliği, diğer oto tamircilikleri, motor teknisyenliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Çıraklık eğitimi sırasında ve meslek liselerinde uygulama (pratik) eğitimi işyerlerinde çalışarak yapıldığından, işverenler, öğrencilerin yaşına uygun asgari ücretin, en az %30’ u tutarında bir ücret ödemek zorundadırlar. Mesleki eğitim sonrasında asgari ücretin en az 2 katı tutarında bir ücret almaktadırlar, kişinin deneyimi ve işverenlerle yapılacak anlaşmayla, bu ücret daha fazla da olabilmektedir, 
Kendi işyerlerini kuranların, piyasadaki iş kapasitesine bağlı olarak gelirleri değişmekle birlikte, daha yüksek bir gelire sahip olabilmektedirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.