Dizgi Teknisyeni

TANIM 

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orjinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) dizgisini yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar, Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder, Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar, Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır, Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır, Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar, Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayarlar (PC ve Mac), Paket Programlar, Scannerler, Yazıcılar, Film çıkış üniteleri, Işıklı masa, Disketler,CDler,CD yazıcılar 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Dizgi teknisyeni olmak isteyenlerin; Şekil ilişkilerini görebilen, Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip, İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan, Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan, Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir. Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Dizgi teknisyenleri, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgi teknisyenliği iç içe girmiş durumdadır. Masaüstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi İstanbul Matbaa Meslek Lisesinin dizgi bölümünde ve Endüstri Meslek Liselerinin matbaa bölümlerinde ders olarak verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine giriş için; En az ilköğretim okul mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Matbaa Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrenciler teorik eğitim, işletmelerde pratik eğitim görürler. Meslek liselerindeki eğitimin; Birinci yılında: Türkçe, Matematik, Tarih, Yabancı Dil, Fizik, Kimya gibi genel bilgi dersleri.İkinci Yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Teknik Resim, Genel Matbaa, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği gibi meslek derslerini görürler, Uygulamalı olarak ise Atölye ve Meslek Teknolojisi dersleri görürler. Üçüncü yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Genel Matbaa, Renk Bilgisi ve MikajMontaj gibi meslek dersleri ve Atölye, Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri vardır. Dördüncü yıl: Genel bilgi dersleri ve Grafik, Maliyet, ElektrikElektronik Bilgisi gibi meslek dersleri Atölye ve Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin dizgi bölümden mezun olanlar Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler. 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta pirimleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir. Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir. Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.