Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri

TANIM 

Binalarda atık su, temiz su ve doğalgaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemlerini yapan kişidir

GÖREVLER 

Binanın sıhhi tesisat uygulama planını çizer veya çizilen planı inceler,Sıhhi tesisat için gerekli malzeme ve elemanı sağlar,Sıhhi tesisatın plana uygun olarak binaya yerleştirilmesi ile ilgili işlemlerini yürütür. Sıhhi tesisatın kontrolünü, bakımını ve onarımını yapar.Gazın şebekeden binalara çelik ve polietilen borularla dağıtımı için hazırlanan doğalgaz tesisatı parçalarının yerine takılması ve testlerin yapılması ile ilgili işlemleri yürütür,Bina girişindeki enerji kaynağından tüketim cihazlarına kadar, yapılacak tesisatın projesine uygun şekilde döşenmesine nezaret eder, Gaz kaçaklarına karşı önlemler alır

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çekiç, kaynak makineleri vb.Boru anahtarları, Sıhhi tesisat ekleme parçaları,Ölçme ve kontrol aletleri,Kendir ve diğer sızdırmazlık malzemeleri,Diş açma malzemesi,Tesisatçı mengenesi,El testeresi,Boru bükme makinesi,Anahtar takımı,Eğe,pafta,kılavuz,mengene

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri olmak isteyenlerin; Matematik ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı,Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,Planlanan bir işi uygulayabilme gücüne sahip,Ellerini ustalıkla kullanabilen,Bedence güçlü ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yaparlar. Binalarda ortam tozlu, kirli ve gürültülü olabilir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte bazı acil durumlarda gece veya tatil günlerinde çalışmaları gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle, teknisyenlerle ve işçilerle iletişim kurmak gerekebilir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerleri;Botaş gibi kamu kuruluşlarında,Igdaş, Ego, Izdaş gibi belediye gaz şirketlerinde,İnşaat şirketlerinin yapıtesisat gruplarında,
Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde,Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler.İnşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler,Kendi işyerlerini açabilirler.Teknoloji geliştikçe insanlar rahat konutlarda yaşama olanağı elde etmektedirler. İnşaat sektörü varlığını sürdürdükçe sıhhi tesisat teknikerlerine duyulan ihtiyaç da devam edecektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin; Sıhhi Tesisat,Sıhhi TesisatKalorifercilikIsıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinden mezun olanlar “Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde YÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitimin süresi 2 yıldır.Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile Akışkanlar Mekaniği, Meslek Bilgisi, Teknik Resim gibi meslek dersler okutulur.İkinci yıl; Temiz Su Tesisatı, Kirli Su Tesisatı, Yaygın Tesisat, Elektrik Bilgisi, Su Kimyası, Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı, Malzeme Bilgisi, Arıtma Tesisleri ve Tesisatı, Yapı Tesisatı dersleri okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 

“Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği” ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler.
Ayrıca kamu, özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından da faydalanabilirler.Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri başlangıçta asgari ücretin 23 katı kadar ücret almaktadırlar. Gazlı ortamlarda ve saha çalışmalarında bu miktar artmaktadır.Kendi işyerini açanlar ise yaptığı işin miktarına göre kazanç elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve Şube müdürlükleri.