Döküm Teknisyeni

TANIM 

Modelci tarafından ahşap ve polyesterden hazırlanmış makine parçalarına ait modelleri döküm kumu içine kalıplayan ve ergitilen maden ya da alaşımlarını hazırlanmış kalıplara veya metal kalıplar içerisine dökerek istenen şekli veren, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizleyerek düzelten kişidir.

GÖREVLER 

Kum kalıpları hazırlar ve döküme hazır hale getirir,Döküm yolu ile elde edilecek parçanın kullanılacağı yere göre hangi metal veya alaşımdan yapılması gerektiğine karar verir,Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlar,Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker,Dökümü yapılan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli makine parçaları modelleri,Silis kumu, Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,Körük, hava kompresörü,İş temizleme makineleri,Alaşım elementleri, bakır makas,Sıcaklık ölçüm cihazları,Seyyar lamba, su üfleyicisi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Dökümcü olmak isteyenlerin;Dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilen kimseler olmaları gerekir.Ruhsal ve bedensel açıdan % 50yi aşan özrü olanlar ile kronik bronşit, akciğer tüberkülozu ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışamazlar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Dökümcüler fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan dökümcülük alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi ,endüstri meslek liselerinde ve yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Başvuru sayısı fazla olduğunda, diploma notuna göre yapılan sıralamayla öğrenci kaydı yapılır.Çıraklık eğitimine giriş için, Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Başvuru sayısı fazla olduğunda, diploma notuna göre yapılan sıralamayla öğrenci kaydı yapılır.En az ilköğretim okul mezunu olmak,14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim, endüstri meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl sürelidir. Endüstri meslek liselerinde öğrencilere 1. Sınıfta; Teknik Resim ve Meslek Teknolojisi ile Atölye, 2. Sınıfta; Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi ve Atölye, 3. Sınıfta ise; Meslek Resmi, Meslek Teknolojisi, Atölye ve Laboratuar dersleri okutulur. 2. Sınıftan itibaren öğrenciler uygulamalı derslerden Atölye derslerini haftada 3 gün işletmelerde gerçek üretim ortamında yaparlar.
Çıraklık eğitiminde ise haftada 5 gün işletmede pratik, 1 gün okulda teorik eğitim alınır. Endüstri meslek lisesi mezunları “Meslek Lisesi Diploması” ve “Teknisyen” unvanı, çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık” Belgesi ve “Kalfa” unvanı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin “Döküm” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Döküm, Makine, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ile Metalurji Malzeme ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca meslek liselerinin bu bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Döküm Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar. İstedikleri takdirde İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olabilirler.
BENZER MESLEKLER:Modelci (Polyester), Modelci (Ahşap), İzabeci, Kalıpçı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Çıraklık eğitimi öğrencileri işyerlerinde çalışırken asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar.Endüstri meslek lisesi öğrencileri, işletmelerdeki stajları sırasında asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar.Meslek elemanları işe ilk başladıklarında asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Kişilerin başarı durumlarına göre zamanla bu ücret iki veya üç kat artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.