DÖNEM SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

 • Dönen Varlık Hesaplarının (Kasa, Banka, Çek, Alacak, Senet Reeskontu ve Stokların) Değerlemesi ve Dönem Sonu Kayıtları

 • Mali Duran Varlıkların Değerlemesi ve Konsolidasyonu

 • Maddi Duran Varlıkların, Birikmiş Amortismanların, Duran Varlık Satış Kar ve Zararının Saptanması ve Kayıtlanması

 • Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Borç Senetlerinin Değerlemesi ve Dönem Sonu Kayıtlaması

 • Özkaynak Hesapları Dönem Sonu İşlemleri

 • Gelir Hesaplarının Dönem Sonu İşlemleri ve Kayıtlaması

 • Mamul Üreten İşletmelerde Maliyet Hesap Akış Seması ve Dönem Sonu İşlemleri

 • Randıman İncelemesi ve Kayıtlaması ve Hesaplaması

 • Ticaret İşletmelerinde Maliyet Kayıtlaması ve Dönem Sonu İşlemi

 • Hizmet İşletmelerinde Maliyet Kayıtlaması ve Dönemsonu İşlemi

 • Dönem Sonunda Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosu Düzenlenmesi ve Kayıtlanması

 • Konulara İlişkin Uygulama Örnekleri

PROGRAM BEDELİ
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

 

İNDİRİM ALTERNATİFLERİ:

 • 2 kişi katılımlarda          % 5,

 • 3 – 6 kişi katılımlarda    % 10

 • 7 – 14 kişi katılımlarda   % 15

 • Çalışmayanlara             % 10

 • Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

 

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

 • 1 Ay önce kayıt ve ödeme       %05

 • 2 Ay önce kayıt ve ödeme       %10

 • 3 Ay önce kayıt ve ödeme       %15

 • 4 Ay önce kayıt ve ödeme       %20

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz