TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Yazar: admin

TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar Eğitimin Amacı : İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır . Kimler katılabilir : Bütçe…

İŞLETMELERDE BÜTÇE SİSTEMLERİ VE BÜTÇE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yazar: admin

İŞLETMELERDE BÜTÇE  SİSTEMLERİ VE BÜTÇE  YÖNETİMİ  EĞİTİMİ Eğitimin Amacı : Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin…