DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Yazar: admin

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI VE ŞİRKET DEĞERİNİN HESAPLANMASI 1 GÜN EĞİTİMİN İÇERİĞİ Değerin tanımı ve Temel Kavramlar Başlıca Değerleme Yaklaşımları İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Göreceli Değerleme Yöntemi Değerlemenin kullanım alanları Değere Dayalı Yönetim Süreci Hedeflerin belirlenmesi Değer Stratejilerinin belirlenmesi Uygulama Planları Performans ölçümü ve değerleme İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile şirket değerinin hesaplanması Öz Sermayeye…