FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Yazar: admin

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ Eğitim İçeriği İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi Finansal Yönetim ve Finansal Planlama Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye…