Meslekler
0

İlköğretim okullarında gereksinim duyulan Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğretim yapılır.Öğretim süresi 4 yıldır. Türk dili,…

Meslekler
0

Bu bölüm, her çeşit hava taşıtının, istek ve imkanlara göre dizaynı, inşa projelerinin hazırlanması ve…

Meslekler
0

Bu bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek, uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik,…

Meslekler
0

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi,…

Meslekler
0

Bu bölüm, şehir alanlarının, ekonomik olanaklara, insanın gereksinimlerine ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ile…

Meslekler
0

İnsanların hareket ve düşüncelerinin gelişimini, olayların somut ve soyut nedenlerini ve bu nedenlerin birbiriyle ilişkilerini…

Meslekler
0

Uzay mühendisliği (geniş anlamıyla “roket ve uzay-aracı mühendisliği”), havada ve uzayda hareket eden araçların tasarımına…

Meslekler
0

Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bu dalda eğitim verecek öğretmen yetiştirir.Öğretim süresi…

1 2 3 67