Ebe

TANIM 

Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev yapan sağlık elemanıdır. 

GÖREVLER 

Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur, Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur, Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar, 
Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır, Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular, Aile planlaması, anaçocuk sağlığı konularında kadınları eğitir, ağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Gebelik izleme çizelgeleri, tansiyon aleti, dinleme aleti, çocuk kalp sesi dinleme aleti, derece, lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için), enjektör ve iğneler, pamuk, eldiven, bebek küveti, steril gazlıbez, maske, makas, ipek iplik, muşamba ve önlük, havlu, sabun, el fırçası, tülbent, tentürdiyot, el kantarı, eğitim araç ve gereçleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Ebe olmak isteyenlerin; Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru karar verebilen, Temiz, dikkatli, titiz, Tedbirli, tertipli, 
Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir. Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Ebeler; resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 06 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Ebe görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı hastanelerle özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Bu meslekte çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağı olduğundan iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitim yeri çeşitli üniversitelere bağlı sağlık yüksekokullarının “Ebelik” bölümüdür. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Kişiler, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılarak yeterli “Sayısal (SAY1)” puan almak suretiyle sağlık yüksekokullarında mesleğin eğitimini alabilirler. Bu bölüme sadece kız öğrenciler alınmaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Patoloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre derece ve maaş yükselmelerinden yararlanırlar. 

BENZER MESLEKLER: 

Hemşirelik, sağlık memurluğu, laborantlık. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun ve çeşitli kuruluşların sağladığı kredi ve burs imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir. Kamu kuruluşlarına atamaları yapılanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun sağlık hizmetleri sınıfından ve 10. derecenin 2. kademesinden işe başlarlar. Ücret, asgari ücretin yaklaşık 2-2,5 katı kadardır. Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.