Eczacılık Fakülteleri, sentetik, yarı sentetik ya da biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.Öğretim Süresi 4 yıl olup, ilk iki yılında başta kimya olmak üzere, fizik, matematik ve biyoloji dersleri, son iki yılında ise ilaç hammadde ve şekillerinin üretim teknikleri ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri öğretilir.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda Lisans Diploması ve “Eczacı” ünvanı alırsın. Kendine ya dabaşkalarına ait eczanelerde ya da hastane eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, ilaç endüstrisinde araştırmacı ya da ilaç tanıtıcısı olarak çalışabilirsin. Herhangi bir yabancı dile sahip olduğun takdirde ilaç fabrikalarının pazarlama bölümünde “ürün yöneticisi” kariyeri yapabilirsin.