Bu bölüm, elektrik üretme, iletme ve dağıtma sistem projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi ile elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi konusunda öğretim yapar.Öğretim süresi 4 yıldır. İlk yıl matematik, fizik, kimya, teknik resim gibi temel mühendislik dersleri, ikinci yıldan sonra da uzmanlaşmaya yönelik elektromanyetik alanlar, ölçme tekniği, otomatik kontrol, elektronik haberleşme tekniği gibi mesleki dersleri okursun. Bu bölümde, Sistemler, Elektronik, Katıhal Elektroniği ve Enerji dönüşümü olmak üzere dört uzmanlık alanı vardır. Öğretimin ilk 5 döneminde tüm öğrencilerle aynı dersleri aldıktan sonra, altıncı dönemde dört uzmanlık alanından birini seçmelisin. 4 yıllık programı tamamladığında, dalına göre” Elektrik Mühendisi” ya da “Elektronik Mühendisi” diploması alırsın. Öğrenciliğin devam ederken, yaz aylarında staj yapmak zorundasın.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamladığında “Elektrik-Elektronik Mühendisi” ünvanı alırsın. Türk Telekom, Türk Kablo, TRT, TEK gibi kuruluşlarla, haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışabilirsin.