Bu bölümün amacı, kuvvetli akımların üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sistemleri ve projeleri yapacak, kullanım ve denetimini sağlayacak, teknik insanlar yetiştirmektir. Enerji santralleri, elektrik tesisleri, elektrik motorları gibi güçlü ve kuvvetli akımlar konusunda uzmanlar yetiştirir. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sistemler, projeler yapar.Öğretim süresi 4 yıldır. İlk yıl fizik, kimya, matematik, teknik resim gibi temel mühendislik dersleri okursun. İkinci yıldan sonra uzmanlaşmaya yönelik derslerden bazılarını uygulamalı yaparsın. Ayrıca yaz aylarında staj zorunluluğun vardır.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda, “Elektrik Mühendisi” ünvanı alırsın. Kamu kurumlarına ait işletmelerde, Enerji Dairesi, Elektrik İşleri Etüt Dairesi ve belediyelerde görev alabilirsin.