Elektrik Teknikeri

TANIM 

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır 

GÖREVLER 

Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre; İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar, İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder, Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Elektrik tesislerinin kontrolü için gerekli olan çeşitli elektrik ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, Avometre vb.) Elektrik tesislerinin yapım ,bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, el ölçme elemanları vb., Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri izole ayakkabı vb.). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan), Fen bilimlerine özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı, Dikkatli, tedbirli ve sabırlı , Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, Sorumluluk duygusu gelişmiş, Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Elektrik teknikerleri binalarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknikeri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Elektrik teknikerliği mesleğinin eğitim yeri, meslek yüksekokullarının “Elektrik” ön lisans programıdır. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin;Elektrik, ElektrikElektronik, Elektromekanik , Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektoroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Bakımı ve Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “Elektrik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde YÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulur; Yarıyılda; Bilgisayar Kullanımı I, Matematik I, Elektro Teknoloji A, Elektro Teknoloji B, Elektrik Meslek Resmi, Genel Fen Bilgisi, Atölye Uygulaması ve Proje Çalışması, 2. Yarıyılda; Bilgisayar Kullanımı II, Matematik II, Elektrik El Becerileri, Sağlık ve Emniyet, Elektrik Elektronik Uygulamalar I, Elektronik Ölçme Elemanları ve Devreler, Elektrik Kaynakları, Genel İletişim, 3. Yarıyılda; Matematik III, Bilgisayar Uygulamaları I, Elektrik İlkeleri, ElektrikElektronik Uygulamaları II, Elektrik Bakım ve Arıza Bulma, Deneme Kontrol ve Kabul İşlemleri, Dağıtım ve Tesisat Planları, 4. Yarıyılda; Bilgisayar Uygulamaları II, İş Uygulamaları ve Denetleme Çalışmaları, Entegre Proje, Elektrik Tesisatı, Özel Tesisat, Sözleşme, Keşif ve Planlama, Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemler. Ayrıca her yılda yönlendirilmiş çalışma, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar gibi kültür derslerini öğrenirler.Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler 

MESLEKTE İLERLEME 

“Elektrik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji öğretmenliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak ElektrikElektronik, Elektrik Öğretmenliği,ElektrikElektronik Mühendisliği,Enerji Öğretmenliği, Elektronik Mühendisliği,Elektronik Öğretmenliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Elektrik teknisyeni, Elektrik mühendisi, Elektronik teknisyeni. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler. Elektrik teknikeri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranındadır.Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2.kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.