Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı Emlak Danışmanı

TANIM 

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir. 

GÖREVLER 

Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder, Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir, Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar, Müşterileri adına beyanname doldurur, Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur, Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar, Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar, Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir, Kira sözleşmesi hazırlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli kırtasiye malzemeleri, Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar, İletişim araçları (telefon, fax), Bilgisayar, 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili, Sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü, Girişimci bir kişiliğe sahip, Kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan, İşbirliğine açık kimseler olması gereklidir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek elemanları kendilerine veya başka bir kişiye ait olan bir emlak ofisinde çalışmaktadırlar. GÖREVLERi nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Bilgi toplama sırasında toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler. Gerekli hallerde bulundukları şehrin dışındaki diğer şehirlerde de bilgi toplamak amacıyla seyahat ederler. Çalışma saatleri düzensizdir. Özel amaçlı olarak herhangi bir yere gittiğinde bile bilgi toplamak amacıyla sürekli gözlem ve araştırma yapar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi aşağıdaki çeşitli üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulların “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinde verilmektedir; 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin AGrubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümü mezunları ve Ticaret Liselerini Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler bu bölüme sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Bu teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak, mesleğin ticari yaşamda nasıl uygulandığını gösterebilmek amacıyla mesleki uygulama yaptırılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

“Emlak ve Emlak Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, İşletme lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler. 
KURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından, ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilirler. Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları , Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.