Emtia Borsası Meslek Elemanı

TANIM 

İç ve dış piyasalarda emtia (pamuk, fındık vb.) fiyatlarının sergilendiği borsalarda çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

Ticaret periyodiklerini ve üreticiler literatürünü inceler, Satın alınacak malların fiyat ve kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapar, Tanıtım yerlerini ziyaret eder, Üreticiler ile fiyat,kredi ve indirimleri görüşür, Belirlenen sınırlar ölçüsünde mal satın alır, Malların işletmeye getirilmesini sağlar, Fazla alımlarda değişik firmalardan teklif mektupları alır, Uygun teklif için rapor hazırlar; teminatları yatırarak açık artırmalara katılır, İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek mallarla ilgili izni alır ve ithal işlemlerini yürütür, Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura, ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları alır; alımlarla ilgili ödemelerde bulunur, yazışmaları yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, Hesap makinesi, Diğer büro malzemeleri, Makbuz, fatura, beyanname, Mal kalite ve standartları, Kota kapsamları listesi, Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Emtia borsası meslek elemanı olmak isteyenlerin; Ekonomiye ve ticarete meraklı , bu konularda başarılı, Dikkatli, Sabırlı, Tedbirli, Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek mensupları bazen büro bazen hareketli ve kalabalık olan emtia borsalarında çalışırlar. Sürekli hareket halinde ve değişik kent köy ve coğrafyalardan değişik kültürden insanlarla iletişim içinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzensiz ve mevsimlere bağlı olabilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu mesleğin akademik eğitimi yalnızca Marmara Üniversitesinde verilmektedir. Daha çok emtia borsa meslek elemanları bu piyasa içerisinde çalışarak alaylı olarak tecrübelerle yetişmektedir. Bu kişiler yaptıkları işlere bağlı olarak; tüccar, borsa ajanı (aracı), borsa komisyoncusu gibi sıfatlar alırlar.Türkiyede emtia ve ticaret borsaları yaygın bir şekilde bulunmakta olup, bu borsalara üye olmak kolaydır. Ancak eğitimli borsacılara fazlaca talep bulunmamaktadır. 
Mezunlar borsalarda aracı olarak veya kendi hesabına çalışabilmektedir. Bu meslek daha çok kendi işini kurmak isteyenlerin tercih edeceği bir alan gibi görünmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulu “Emtia Borsası” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Emtia Borsası” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine başlayabilmek için; Lise ve dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavında bu alanda eğitim veren yüksek öğretim programlarından en az birine girebilmek tercih etmeyi düşündüğü “Emtia Borsası Meslek Elemanı” programı için yeterli “Eşit Ağırlık (EA1)” puanı almak gerekmektedir. Meslek Liselerinin Borsa Hizmetleri ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin Emtia Borsası Ön lisans programına başvurduklarında ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup, öğretim süresince; İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Temel Hukuk, İş Hukuku, Ticaret Bilgisi, Ticari Matematik, Emtia Borsası, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Hukuku, Pazarlama, Finansal Yönetim, Reklamcılık, Maliyet Muhasebesi, Vergi Uygulamaları, Bilgisayar ve Yabancı Dil dersleri alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Bu meslek kişilere kariyer sunan bir meslek olmaktan çok, sürekli aynı işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü bir iştir. Kendi işini kurmak isteyenlere fırsatlar sunar. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumundan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Meslek mensupları çalıştıkları şirket ya da kurumlar ile tecrübeye bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 45 katı ücret ve prim alırlar 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.