Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Teknikeri

TANIM 

Kaliteli endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi ve sanayide değerlendirilmesinde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

Endüstri bitkisi hastalıklarına karşı yöntemler belirler, Çeşitli endüstri bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler, Tohumların ekilmesi, dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, ve ürünün toplanarak değerlendirilmesi ile ilgili zaman ve yöntemleri belirler, Bitki türlerinin iyileştirilmesi, sulanması ve değerlendirilmesi konularında yöntemler belirler, Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanarak değerlendirilmesi (pazarlanması) ile ilgili yöntemler belirler ve uygular, Yukarıda belirtilen konularda üreticilere bilgiler verir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

İlaçlama, sulama, hasat toplama ve depolama aletleri, Traktör ve pulluk, Topoğrafik aletler, İlaçlar, tohumlar, fidanlar ve aşılar, Otoglar, Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, İnksilatör). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri olmak isteyenlerin; Biyoloji ve ekonomi konularına ilgili, Hem kapalı ortamda (laboratuar) hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan, İnceleme ve araştırmaya meraklı, Bitki yetiştirmekten hoşlanan, Bedence sağlam 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri; bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda ve bahçelerde açık havada, tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda bu bitkilerin işlendiği fabrikalarda kapalı alanlarda çalışırlar. Arazide çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarlarda ise kimyasal maddelerle çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri; çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Meslek elemanları; Tarım makine, şeker, ayçiçeği, tütün, sebze, salça ve konserve, yağ ve pamuk fabrika ve imalathanelerinde ve bunlarla ilgili kuruluşlarda, Tarım ve Köy İşleri, Bayındırlık ve İskan, Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı, tohumculuk, fidancılık, ilaç, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde, özel çiftliklerde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, üniversitelerin bağlı meslek yüksekokullarının “Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin; Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya Ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya,Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar “Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde YÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince verilen dersler şunlardır: Ekoloji ve Çevre, Meteoroloji, Tarla Tarımı, Toprak ve Gübre, Tarım Makineleri, Sulama, Tarımsal Ekoloji, Sebze Yetiştirme, Bitki Islahı, Salça, konserve, Şeker Yağ ve Salamura Teknolojileri, Mikrobiyoloji, Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Standardizasyonu ve Zararlıları, Toprak Koruma, Araştırma Teknikleri ve Mesleki Uygulama. 

MESLEKTE İLERLEME 

“Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, Bitkisel Üretim, Gıda Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Bahçe bitkileri teknikeri, Fidan / fidecilik teknikeri, Bağcılık teknikeri, Ziraat mühendisi (bitkisel üretim). 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. 
40 günlük staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir. Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret almakta, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.